Rentenedsettelse på boliglån

I løpet av mars er boliglånsrenten satt ned to ganger, totalt med inntil 1 prosentpoeng. Dette trer i kraft 10. april.

Totalt settes renten ned med inntil 1 prosentpoeng og laveste rente er grønt boliglån til 1,99 % nominell rente. På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd med utviklingen i pengemarkedet.

Den nye renteendringen vil tre i kraft fra 10.april og alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post.

Koronavirus og din bankhverdag

Vi har laget en samleside med aktuell informasjon som handler om koronasituasjonen og din økonomi.

Les mer