Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Øst kan stemme frem kandidater til forstanderskapet, bankens øverste myndighet.

Tid: Onsdag 13. februar 2019, kl. 18.30
Sted: Strømsø torg 6, 3044 Drammen (gamle Norges Bank-bygget)

Etter at valgene er avholdt vil vi ønske velkommen til foredrag vedrørende cybersikkerhet, trusler og trender i finansbransjen v/ Christopher Kiønig fra Watchcom Security Group AS.

Møtet avsluttes med middag.

Det skal velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år.

Alle egenkapitalbeviseiere vil motta personlig innkalling med påmeldingsskjema.

Stemmeberettigede ved valget er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 11. februar 2019.

Valgkomiteens innstilling

Frist for påmelding: 11. februar 2019, kl. 15.00

Valgperioden for nyvalgte vil starte på forstanderskapets møte 28.03.19.

Hokksund/Drammen, 22. januar 2019

Frank Borgen
forstanderskapets leder