Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Øst kan stemme frem kandidater til forstanderskapet, bankens øverste myndighet.

Tid: Torsdag 20. februar 2020, kl. 19.00
Sted: Sparebanken Øst, Bragernes

Alle egenkapitalbeviseiere vil få personlig innkalling enten ved vanlig post eller via e-post fra VPS.