Euro-betalinger

Fra 31. oktober 2016 krever Finansavtaleloven at euro-betalinger sendes til bank i henhold til en ny internasjonal standard for betalingsformat.

Tilpasning til EUs regelverk

Hensikten er å få en enhetlig prosess for betaling av varer og tjenester i Europa. Det skal være like enkelt for bedrifter og privatpersoner å handle på tvers av land i euroområdet som det er å handle i eget land.

Hva er det nye formatet?

Det nye formatet heter ISO 20022 XML og er basert på en internasjonal standard. XML er tatt i bruk i mange andre sammenhenger, og formatet ISO 20022 XML brukes til utveksling av betalingsfiler og meldinger mellom kunde og bank. Dette vil også gjelde utveksling mellom banker.

Gjelder endringen din bedrift?

Dersom din bedrift benytter seg av et økonomisystem for å sende betalingsfiler til banken, må dere bytte filformat til den nye standarden innen 31. oktober 2016.Det nye filformatet håndterer alle valutaer. Kravet om nytt filformat gjelder i første omgang virksomheter som foretar betalinger i euro og som har mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning eller balanse. I tillegg blir alle virksomheter i offentlig sektor med betalinger i euro berørt. Dersom de nye reglene ikke omfatter din virksomhet, kan du velge å ta i bruk nytt filformat etter hvert.

Hva må din bedrift gjøre?

Hvilken løsning din bedrift trenger, avhenger av hvor stort beløp på euro-betalingene dere foretar. Mange euro-betalinger:Kontakt din leverandør av ERP-/økonomisystem for å diskutere en mulig oppgradering av regnskapspakken som benyttes. Få euro-betalinger:Har dere kun enkelte euro-betalinger med lave beløp, kan disse utføres i nettbanken som tidligere. Ingen euro-betalinger:Hvis din bedrift ikke har betalinger i euro, blir dere ikke berørt av de nye reglene ennå. På sikt blir imidlertid det nye formatet innført for alle betalingstransaksjoner og filbaserte meldinger.

Ulike meldingstyper

Vi jobber tett sammen med vår dataleverandør Evry for å gjøre tilpasninger til det nye regelverket i vår NettBedrift, slik at vi er forberedt til å ta imot nye filtyper fra 26. oktober 2016. ISO 20022 fil-mottak vil håndtere følgende meldinger:

  • pain001: fil med remitteringer fra kunde til bank
  • pain002: fil med kvitteringer til kunde (mottaksretur)
  • camt054: fil med utførte betalinger(avregningsretur)

Test at filene har riktig innhold

Din bedrifts ERP-leverandør av økonomisystem kan hjelpe til med å sette opp systemet riktig. For å sikre at løsningen fungerer kan dere sende testfiler til isotestcps@evry.com

Behov for mer informasjon?

Les om regelverket for det nye filformatet her