Invitasjon til gratis frokostseminar

Sammen med Svensson Nøkleby Advokatfirma inviterer vi til frokostseminar for våre bedriftskunder 14. og 16. mai.

Vi holder to like seminarer, ett i Hokksund og ett i Drammen, velg det som passer deg best!

Advokatene Lene Langseth og Christer Almquist holder foredrag om god ledelse av virksomheter i krevende situasjoner.

De vil blant annet snakke om:

  • hensiktsmessig organisering av virksomheten
  • kravene til styring og daglig leder
  • handlingsrom og muligheter
  • konsekvensene av å trå feil

Drammen

Dato: 14. mai

Klokka: 08:00 – 10:00

Sted: Svensson Nøkleby, Nedre Storgate 19, 3015 Drammen

Hokksund

Dato: 16. mai

Klokka: 08:00 – 10:00

Sted: Sparebanken Øst, Stasjonsgata 14, 3300 Hokksund

Påmelding

Frist for påmelding er 9. mai