Lån med statlig garanti

Ordningen for lån med statsgaranti for små og mellomstore bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel er nå klar

Hvilke bedrifter kan søke?

For å kunne søke om lån med statsgaranti må bedriften tilfredsstille følgende krav:

 • Ha en årsomsetning på maks 492 millioner kroner eller en samlet balanse på maks 423 millioner kroner
 • Bedriften skal være levedyktig på sikt og skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019
 • Lån kan innvilges til eksisterende kunder som har Sparebanken Øst som hovedbank, og som tilfredsstiller kravene i loven.  Ordningen gjelder kun nye lån som blir innvilget før 1. juni 2020.

Hva innebærer et lån med statlig garanti?

Formålet med lånet er å gi tilgang til nødvendig likviditet i akutt likviditetsmangel, som følge av Covid-19 utbruddet. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det betyr at staten dekker 90 prosent av eventuelle tap, og banken de resterende 10 prosent etter en pro rata-beregning.

Lånene kan kun gis til bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold.

Lånet kan tilbys under følgende premisser:

 • Lån til hver enkelt bedrift skal samlet sett ikke overstige to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av omsetning i 2019
 • Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år med inntil 12 måneders avdragsfrihet
 • Bedriften forplikter seg til ikke å betale utbytte i nedbetalingsperioden
 • Lånet kan ikke benyttes til ekstraordinær nedbetaling eller innfrielse av eksisterende gjeld eller på annen måte overføre eksisterende kredittrisiko på staten. Ordinær betjening av eksisterende gjeld er tillatt.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema nedenfor. I tillegg til utfylt søknadsskjema har vi behov for:

 • Likviditetsplan for de kommende 6 måneder, gitt dagens situasjon
 • Regnskap for 2019 (revidert eller styregodkjent)

 • Prøv å gi ett anslag
 • Maks 3 år
 • Antall måneder (maks 12)
 • Beskrivelse av dagens situasjon og planene fremover
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 100 MB.
   Likviditetsplan for de kommende 6 måneder og regnskap for 2019.
  3. april 2020

  Vil du vite mer?

  Her kan du lese mer om lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og tilhørende forskrift.

  *Vi tar forbehold om at endringer i forskriften kan komme på kort varsel.

  Les mer