Ofte stilte spørsmål – bedrift

Få svar på de vanligste spørsmålene for bedriftskunder.

Ønsker du å snakke med en rådgiver kan du kontakte en direkte på det nærmeste kontoret eller bruke kontaktskjema.

Kontakt oss

Velg kategori og klikk på spørsmålet du søker svaret på.

 • Nettbedrift
 • Konto og plassering
 • OCR
 • Betalingsterminaler
 • eGiro
 • Utlandsbetaling
 • Øst Gullkort Bedrift

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan administreres nettbedrift?
  • Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan også slette aktive brukere.

 • Hvordan endre kontorettigheter for brukere?
  • Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon» og deretter «Endre bruker rettigheter».

   Følgende rettigheter finnes:

   Innsyn: ser saldo og transaksjoner på konto

   Registrer: mulig å registrere betalinger fra kontoen

   Godkjenn: har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling

   Kontoregulering: tillater å overføre mellom bedriftens kontoer

   Lønn: gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling

   Filtjenester: gir mulighet til å utføre filoverføringer

 • Hvordan legge til ny bruker i nettbedrift
   1. Administrator av nettbedrift registrerer den nye brukeren fra valget «Administrasjon»
   2. Administrator sender beskjed fra nettbedrift fra menyvalget «Meldinger» om at ny bruker er registrert. Gi beskjed dersom ny bruker ikke har BankID.
   3. Når banken mottar beskjed om at ny bruker er registrert aktiveres bruker. Dersom ny bruker allerede er kunde i banken med utgått legitimasjon må banken innhente oppdatert legitimasjon før bruker aktiveres.
   4. Banken gir beskjed om at bruker er aktivert
   5. Administrator setter rettigheter for den nye brukeren

   Pris belastes i henhold til prisliste.

 • Hva er frister for transaksjoner i nettbedrift?
  • Utbetalinger innenlands må være godkjent og ligge i forfallsmappa før kjøringstidspunkt. Kjøringstidspunkter er klokken 0000, 0845, 1000, 1130, 1400

   Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger.

 • Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?
  • Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Øst. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon.

   Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

 • Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?
  • Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen må godkjennes før betalingen blir utført.

 • Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?
  • Nettbedrift støtter ikke eFaktura i dag.

 • Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?
  • Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift.  Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny Administrasjon

 • Hvordan legger jeg opp faste oppdrag?
  • Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato.

   Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.

   Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk

 • Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?
  • Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

   Du velger Utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

 • Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?
  • For å kunne sende en fil må Administrator gi brukeren rettigheter til «lese og registrer» samt «filoverføring». Dette gjøres under «Administrasjon» – «Brukere» og «Kontorettigheter». Hvis rettigheter var satt kan filen være avvist og finnes under «ikke utførte betalinger».

 • Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?
  • Ta kontakt med rådgiver som lager avtale og sender for signering.  Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.

 • Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift
  • Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde.

 • Hvordan sende sikker e-post i nettbedrift?
  • Du kan sende sikker e-post i nettbedriften ved å gå inn på Meldinger.

 • Kan jeg opprette flere Høyrente bedrift kontoer?
 • Er det noen begrensninger på antall uttak på Høyrente bedrift?
  • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen. Uttakene må gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.

 • Hvordan kapitaliseres renten på Høyrente bedrift?
  • Renten kapitaliseres årlig.

 • Hva skjer med renten på beløp under eller over på Høyrente bedrift?
  • Det er ikke mulig med innskudd under 10 millioner eller over 100 millioner kroner på denne kontoen.

   Dersom beløpet går over 100 millioner på grunn av renteinntekter eller under 10 millioner på grunn av uttak, vil renten bli satt ned i henhold til prislisten på det beløpet som er over eller under.

   Renten vil alltid være best på beløpet mellom 10 og 100 millioner kroner.

 • Hvordan komme i gang med OCR/motta KID-innbetalinger?
  • Det må opprettes en avtale mellom bedriften og banken, samt at bedriften må ha et økonomisystem som er tilrettelagt for tjenesten. De fleste økonomisystem er tilrettelagt for bruk av KID.

   Er du i tvil, kontakt din leverandør av økonomisystem for å undersøke dette.

 • Hvordan endre KID-nummer?
  • Skal KID-nummer registrert på avtalen endres kan du sende informasjon med ny KID modulus og lengde via vårt kontaktskjema

   Det kan registreres inntil 3 KID -alternativer på hver avtale. Har du allerede registrert tre KID alternativer må noen av disse alternativene slettes før vi kan legge til nye. Har du ikke alle tre alternativene i bruk kan vi legge til KID alternativ.

 • Hvordan endre konto på KID avtalen?
  • Dersom du ønsker ny oppgjørskonto for KID avtalen må det opprettes ny avtale for ny bankkonto. Det er viktig at avtalen er inngått med banken og registrert i NETS før det sendes ut faktura med nye KID nummer på.

 • Hvordan bestiller jeg en betalingsterminal, og hva koster den?
 • Aksepterer terminalen kredittkort?
  • For at terminalen din skal akseptere kredittkort må du ha inngått en egen avtale med innløser om dette. Rådgiver kan formidle kontakt med Teller.

 • Hvordan komme i gang med betalingsterminal?
  • Sparebanken Øst er ikke forhandler av betalingsterminaler, men vi kan formidle kontakt med Nets som er leverandør.

   Når du har inngått avtale med terminalleverandør på vegne av bedriften må du også inngå en avtale med banken og BankAxept.

   Inngår du avtale med Nets vil de også innhente avtalen med banken. Inngår du avtale med annen leverandør av betalingsterminal vil de gi beskjed til banken som sender avtale for signering.

 • Hvor kan jeg bestille terminalruller til terminalen?
  • Du må ta kontakt med din terminalleverandør for bestilling av rekvisita.

 • Jeg har feil på min betalingsterminal.
  • Har du feil på din betalingsterminal må du kontakte forhandleren som du har kjøpt eller inngått avtale med. Har du avtale fra Nets kan de kontaktes på telefon 915 089 89.

 • Hva er eGiro?
  • eGiro samler alle innbetalinger i en fil, også innbetalinger uten KID (også kalt Cremul). Alle innbetalinger uansett betalingsform blir registrert, slik at bedriften automatisk kan avstemme konto.

   Bedriften slipper manuell avstemming og får en enklere oversikt over hva som er utestående og hva som er innbetalt.

 • Hvordan komme i gang med eGiro?
  • Det må opprettes en avtale mellom bedriften og banken, samt at bedriften må ha et økonomisystem som er tilrettelagt for tjenesten.

   Benytter bedriften en standard økonomi-/regnskapspakke kontaktes programvareleverandør med forespørsel om de tilbyr CREMUL i sine programpakker.

 • Hva er forskjellen på OCR-giro og eGiro?
  • Ved eGiro mottar du alle innbetalinger i en fil mens OCR-giro samler kun innbetalinger med KID.

 • Hvilken SWIFT/BIC-kode har Sparebanken Øst?
  • SAOENO22XXX

 • Hva er IBAN?
  • IBAN (International Bank Account Number) er kontonummer i internasjonal form. Skal du motta penger fra utlandet, må du alltid oppgi IBAN-nummer til betaler. Skal du sende penger, må betalingsmottaker oppgi sitt IBAN-nummer.

 • Hva er mitt IBAN-nummer?
 • Hvilken valutasort bør jeg velge?
  • Dersom du har en faktura må den betales i den valutaen den er fakturert med. Ellers er hovedregelen at man velger mottakerlandets valutasort. Ved overføring i Europa bør EURO benyttes.

 • Hva koster en betaling til utlandet?
 • Til hvilke land må jeg fylle ut bankkode?
  • Følgende land må ha både bankkode og Swift:

   • Canada
   • Australia
   • Sør-Afrika
   • USA – Til USA er det kun nødvendig med bankkode. For de øvrige landene må både bankkode og Swift kode fylles ut.
 • Hva er en SEPA betaling?
  • SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

   En SEPA-betaling må være i EURO og mottakerbank må være medlem i SEPA-samarbeidet.  Det er også viktig at det benyttes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merket med «delt omkostninger» («shared»).

   Betalinger innenfor SEPA-området blir formidlet raskere og rimeligere.

   Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.

 • Jeg har mistet kortet til bedriften vår
  • Kort som du har mistet må du sperre umiddelbart. Om du har en privat nettbank hos oss kan du sperre og rebestille kortet der. Eller du kan kontakte oss på telefon: Telefon: (+47) 33 51 38 55

 • Jeg har ikke fått PIN-koden
  • Om du har en privat nettbank hos oss kan du se PIN-koden til Gullkortet i nettbanken.  Eller du kan ta kontakt Kundeservice så sender vi PIN-koden til deg.

 • Hvor finner jeg PIN-koden?
  • Om du har en privat nettbank hos oss kan du se PIN koden til firmakortet der, eller du kan ta kontakt med oss så skal vi sende PIN-kode til deg.

 • Mistanke om svindel, hva gjør jeg?
  • Hvis du oppdager ukjente transaksjoner på kontoen eller er usikker om noen har svindlet deg må du sperre kortet umiddelbart. Kortet kan sperres fra din private nett eller mobilbank, eller du kan kontakte banken på telefon: (+47) 33 51 38 55

   Benytt dette skjemaet for å reklamere på transaksjoner du ikke kjenner til: Klageskjema for kort (egenerklæring)

   Ønsker du å snakke med noen kan du kontakte kundesenteret

   Mer informasjon om sperring av kort

 • Kortet mitt nærmer seg utløpsdato, må jeg gjøre noe?
  • Du trenger ikke å gjøre noe, du vil automatisk motta en fornyelse fra banken.

 • Hvordan bestiller jeg nytt kort?
  • Ønsker du å bestille Gullkort ta kontakt med din kunderådgiver eller sende inn henvendelse.

   Ta med følgende i henvendelsen:

   • Bedriftens org. nummer
   • Kontaktpersonens navn
   • Kontaktperson telefonnummer
 • Hvordan reklamerer jeg på ukjente korttransaksjoner?
 • Er det regionsperre på kortet mitt?
  • Du kan selv sette regionsperre på kortet om du har privat nettbank i Sparebanken Øst. Men vi har ikke satt regionsperrer på ditt kort når du mottar nytt kort.

 • Hvilken valuta bør jeg betale med i utlandet?
  • Betaler du med kort i utlandet bør du som hovedregel betale i den lokale valutaen. Årsaken er at velger du norske kroner er valutakursen som regel bestemt av den lokale banken eller butikkene selv. Denne kursen er ofte betydelig dårligere enn norske bankers valutapåslag.

 • Hva er Verified by Visa?
  • Verified by Visa er en sikkerhetsløsning utarbeidet av Visa for å sikre deg som handler på internett. For din sikkerhet må du identifiserer deg for å bekrefte kjøpet ditt. Du velger selv metoden du ønsker å identifisere deg med. BankID på mobil, SMS kode eller BankID.

 • Hva er priser på kort?