Byggelån

Skal du bygge hus, hjelper vi deg med byggelån til å betale løpende utgifter i byggeprosessen.


Byggelån er den enkleste løsningen og ofte nødvendig for deg som skal bygge egen bolig. Grave- og murerarbeid skal betales, regninger fra elektriker og rørlegger kommer og så videre.

Byggelånet fungerer som en løpende kredittavtale mellom deg og banken. Du får innvilget et byggelån med en kredittramme og betaler byggekostnader som kommer underveis fra denne. Betaling av regninger på kreditten gjøres etter din godkjennelse og banken belaster regningene, som skal stemme med kostnadsoverslaget. Byggelånet sikres med pant i boligen som er under oppføring.

Renter og provisjonsbetingelser fastsettes etter en vurdering av hvert enkelt byggeprosjekt. Renter og provisjon trekkes av byggelånet hvert kvartal. Når bygget er ferdig, gjøres byggelånet om til et vanlig boliglån.

Størrelsen på byggelånet fastsettes som oftest på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse med relevant dokumentasjon – ofte salgsoppgave og budsjett fra en boligleverandør. Naturlig nok må betalingsevne og vilje også vurderes på samme måte som boligån.

Vil du vite mer om byggelån eller boliglån, kan du ta kontakt med din rådgiver i banken eller ditt nærmeste Sparebanken Øst-kontor.

Ny nettbank


Få svar på dine spørsmål

Slik virker nettbanken


Se video

Problemer med pålogging?


Se ofte stilte spørsmål