Fond

Sparing i verdipapirfond er et godt alternativ til banksparing, spesielt om man tenker langsiktig.  Dette kan gi høyere avkastning enn vanlig sparing i bank, men har også en høyere risiko. De viktigste fondstypene er aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Sparebanken Øst tilbyr verdipapirfond fra fire ulike fondsleverandører, som forvalter kundenes porteføljer på en trygg og sikker måte.

ODIN Forvaltninger

En av Norges ledende fondsforvaltere og tilbyr enkle og gode spare- og investeringsløsninger. ODIN gir gode råd som står seg over tid og jobber målrettet hver eneste dag for å skape god langsiktig avkastning på kundenes sparepenger.

Se odinfond.no for mer informasjon

Svart_Logo

SKAGEN

Et uavhengig fondsselskap med fond som eneste produkt. De tilbyr aktivt forvaltede fond med globale mandater og har samtidig en verdibasert investeringsfilosofi. Forvaltningen gjør de selv, det samme med analysene.

Se www.skagenfondene.no for mer informasjon

Les også: Gavebrev i fond til konfirmanten

skagen-logo

Landkreditt Forvaltning AS

Tilbyr både aksje- og rentefond, totalt fire. Selskapet fokuserer globalt når det gjelder investering i aksjer og lokalt ved investering i renteinstrumenter. Selskapets målsetting er å maksimere avkastningen i sine aktivt forvaltede fond, samtidig som risikoen i porteføljene skal begrenses.

Se www.landkredittfondene.no for mer informasjon

Landkreditt_Forvaltning_logo_rgb

FRAM Fondene

Har et av Norges mest spesialiserte miljøer innenfor kapitalforvaltning. Selskapet bestyrer to fond, et aksjefond – FRAM Global – og et kombinasjonsfond – FRAM Kombinasjon. FRAM er av den oppfatning at verdipapirfond er den mest tjenlige formen for kollektiv forvaltning av verdipapirer.

Se framfondene.no for mer informasjon

fram-fondene

Signere dokumenter

Signer lånedokumentene dine med BankID.

Til signeringsportalen

Ny mobilbank

Mer brukervennlig mobilbank med alle de viktigste tjenestene.

Last ned

Våre kontorer

Finn ditt nærmeste bankkontor og se åpningstider.

Se våre kontorer