Iban

Land som har innført Iban:

Mottakerland Iban-lengde Eksempel på Iban
Albania 28 AL12345678901234567890123456
Andorra 24 AD1234567890123456789012
Belgia 16 BE12345678901234
Bosnoa-Hercegovina 20 BA123456789012345678
Bulgaria 22 BG12BNBG12345678901234
Danmark 18 DK1234567890123456
Estland 20 EE123456789012345678
Finland 18 FI1234567890123456
Frankrike 27 FR1234567890123456789012345
Færøyene 18 FO1234567890123456
Georgia 20 GE12NB12345678901234
Gibraltar 23 GI12NWBK123456789012345
Grønland 18 GL1234567890123456
Guernsey 22 GB12NWBK12345678901234
Hellas 27 GR1234567890123456789012345
Irland 22 IE12AIBK12345678901234
Island 26 IS123456789012345678901234
Israel 23 IL123456789012345678901
Isle og Man 22 GB12NWBK12345678901234
Italia 27 IT12N1234567890123456789012
Jersey 22 GB12NWBK12345678901234
Kasakhstan 20 KZ123456789012345678
Kroatia 21 HR1234567890123456789
Kuwait 30 12CBKU1234567890123456789012
Kypros 28 CY12345678901234567890123456
Latvia 21 LV12BANK1234567890123
Libanon 28 LB12345678901234567890123456
Liechtenstein 21 LI12345678901234567AB
Litauen 20 LT123456789012345678
Luxembourg 20 LU123456789012345678
Makedonia 19 MK12345678901234567
Malta 31 MT12MALT12345678901234567890123
Mauritania 27 MR1234567890123456789012345
Mauritius 30 MU12BOMM1234567890123456789MUR
Monaco 27 MC1234567890123456789012345
Montenegro 22 ME12345678901234567890
Nederland 18 NL12ABNA1234567890
Norge 15 NO1234567890123
Polen 28 PL12345678901234567890123456
Portugal 25 PT12345678901234567890123
Romania 24 RO12AAAA1B12345678901234
San Marino 27 SM12U1234567890123456789012
Saudi Arabia 24 SA1230456789012345678901
Serbia 22 RS12345678901234567890
Slovakia 24 SK1234567890123456789012
Slovenia 19 SI12345678901234567
Spania 24 ES1234567890123456789012
Storbritannia 22 GB12NWBK12345678901234
Sveits 21 CH1234567890123456789
Sverige 24 SE1234567890123456789012
Tsjekkia 24 CZ1234567890123456789012
Tunisia 24 TN1234567890123456789012
Tyrkia 26 TR123456789012345678901234
Tyskland 22 DE12345678901234567890
Ungarn 28 HU12345678901234567890123456
Østerrike 20 AT123456789012345678

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring