Værvarsel fra Norges BankAv Frode Lindbeck, business controller som jobber med finans og makroøkonomiske forhold i Sparebanken Øst

Frode LindbeckVæret i høst har vært uvanlig varmt og fint, kongeriket har vært badet i sol. Stortingsvalget er unnagjort, og resultatet er som alltid til lysende glede for noen og formørker humøret hos andre. Sånn vil det alltid være. Høsten har også gitt oss to nye rentemøter i Norges Bank, det siste på torsdag, hvor sentralbanken som vanlig fortalte oss hvordan de vurderte norsk økonomi. Kommer det mørke skyer på den økonomiske himmelen, som har vært preget av strålende sol i lang tid?

Jeg har merket meg at arbeidsledigheten er nokså stabil (selv om den har økt noe i det siste) og at veksten i boligpriser har avtatt (mange boliger selges nå under takst). I tillegg har kronekursen falt, antallet konkurser økt, og ikke minst – prisveksten har begynt å røre på seg.

Norges Bank har også spurt norske bedriftsledere i det såkalte “Regionale nettverk” om hva de tror om den nærmeste framtid, og derfra meldes lavere temperatur fremover. Forventningene om vekst er nedjustert fra tidligere, særlig for bedriftene i bygg og anlegg. I “vår del” av undersøkelsen, som gjelder Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud, ser man ut til å forvente fortsatt moderat vekst, men ikke i sysselsettingen. Det er lettere tilgang til arbeidskraft enn tidligere, og man forventer lavere lønnsvekst. På nasjonalt nivå forventes fortsatt vekst i oljeleverandørindustrien, men svakere enn tidligere antatt.

Arbeidsinnvandringen
Arbeidsinnvandringen har ikke bare rettet seg mot oljeindustrien, men også i betydelig grad mot bygg og anlegg, og boligbyggingen har da også vært høyere enn på lenge før den i det siste har dabbet av. Nedgangen i boligbygging har bidratt til økning i konkurser og høyere arbeidsledighet innen byggebransjen. Boligprisene har flatet ut eller sunket mange steder. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse rapporterer om 35 % færre solgte boliger de siste to månedene enn i samme periode i fjor. Prisomslaget gir jo kjøperne grunn til å vente og se om prisene skal videre ned, her er det mye psykologi ute og går. Jeg tror det skal mer enn dette til for et priskrakk så lenge det bygges færre boliger enn behovet over tid. En vesentlig forverring i det økonomiske klima vil derimot kunne ha en sterk effekt på boligprisene og kredittveksten.

Det synes nå klart at veksten i norsk økonomi ikke er like sterk som før. Vi har hatt en vekst over normalt nivå i lang tid her hjemme, godt hjulpet av lave renter på grunn av den stusslige situasjonen ute i verden. Norges Bank understreker at norsk økonomi fortsatt er i god form, men at de ikke kan utelukke enda svakere vekst fremover. Styringsrenten har derfor blitt stående uendret, og de vise kvinner og menn i sentralbanken har vært ganske defensive på vegne av oss alle da de mer eller mindre lovte å la den bli stående der i hvert fall frem til neste sommer.

Internasjonalt
De styrer etter prisstigningen, og den har variert kraftig i det siste. Den økte i august til et nivå som tilsa at renta skulle opp, men falt mye igjen i september. Norges Bank sier nå at det er “grums” i tallene og velger å se bort fra disse svingningene. Sentralbankens problem er at hvis de hever renta for å bremse utlånsvekst og boligpriser, så tror de vi igjen kan få en uønsket sterk kronekurs som gjør det enda dyrere å kjøpe norske varer og tjenester fra utlandet. Det pekes også på at bildet ute i verden har snudd i det siste – det går noe bedre i USA og i Europa, mens det har bremset litt opp i Kina og de andre ”fremvoksende økonomiene”. Det siste bekymrer hovedstyret i Norges Bank, som er engstelig for at lavere vekst i disse landene også kan bidra til lavere oljepris, med betydelig negativ effekt på norsk økonomi. Derfor ”sitter de stille i båten”, og lar renta ligge til de blir sikrere på hvilken vei utviklingen går. De varsler høyere rente på sikt – men ikke mye, og ikke fort. I desember er det igjen nytt møte med ny “værmelding” – eller skal vi kalle det “føremelding” når det er på vinterstid?

De fleste økonomer vil alltid finne grunner til å bekymre seg, og Norges Bank har ansvaret for nettopp å bekymre seg på vegne av oss alle. Foreløpig ser solen fortsatt ut til å skinne, selv om den åpenbart står lavere på himmelen enn før. Ingen grunn til panikk, langt i fra, men det er alltid smart å vurdere om egen økonomi er godt rustet mot alle eventualiteter. Ta  gjerne kontakt med banken for å få hjelp.

Publisert: 26.10.2013

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering