Lån og kreditter

Den mest vanlige finansieringen for bedrifter er gjeldsbrevlån - et nedbetalingslån som betales ned etter en fast avtale. Bedrifter har også behov for kortsiktig finansiering. Dette kan løses i form av kassekreditt.

SØK OM FINANSIERING           AVTAL MØTE

Før du tenker finansiering, bør du lage en strategi for hvordan du skal styre den finansielle delen av bedriften. Her bør du blant annet tenke på hva som vil være det forventede fremtidige behov for likviditet og tidshorisont for finansieringen. Sammen med dere kommer vi frem til riktig finansieringsløsning for bedriften.

 

Kassekreditt

Med kassekreditt har bedriften penger tilgjengelig til finansiering av innkjøp, produksjon, lager, lønninger, husleie og kreditt til kunder. Kassekreditt er kreditt knyttet til driftskontoen, og innenfor en bevilget låneramme har bedriften mulighet til å overtrekke driftskonto med løpende inn- og utbetalinger. Bedriften foretar nedbetaling etter behov og avtale.

Driftskreditt landbruk

Med driftskreditt kan du i hovedsak finansiere de kortsiktige omløpsmidlene i bedriften. Driftskreditt innvilges som en beløpsramme tilknyttet bedriftens driftskonto.

Nedbetalingslån

Med nedbetalingslån finansieres større eller mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering som sikrer fleksibilitet og handlefrihet for bedriften. Nedbetalingstiden er avhengig av investeringen.

Renteswap

Renteswap er en avtale om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta i en nærmere bestemt periode. Byttet innebærer at den ene part får byttet flytende rente mot fast rente, mens den andre part får flytende rente i bytte mot fast rente eller omvendt.

Garantier

Med bankgaranti sikres det at avtaler mellom to parter blir ivaretatt. Garantier brukes i forbindelse med betalingsavtaler, kontrakter eller lån. Garantier er også viktig om du skal levere anbud. Avtalen er gyldig fra utstedelsesdagen.

Remburs

Remburs brukes som oftest ved handel der kjøper og selger har liten eller ingen kjennskap til hverandre. Med remburs påtar kjøpers bank seg å betale selger et avtalt beløp til selger når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid og ellers oppfyller betingelsene i rembursen.

Finansiering av næringseiendom

Våre bedriftskontorer finansierer mange næringseiendommer. Våre lokale kunderådgivere kjenner sitt geografiske nærområde og kan skreddersy løsninger for finansiering av næringseiendom. Hvert enkelt prosjekt vurderes nøye i forhold til struktur, profil og risiko, og lånene sikres med pant i fast eiendom. Vi vurderer risiko ut ifra sikkerheten i eiendommens kontantstrøm, beliggenhet og standard på pantet.

 

Bli kunde hos oss

For å bli kunde hos oss må den eller de som tegner avtale for bedriften, møte opp personlig og ha med:

  • firmaattest
  • pass

Våre bedriftskontorer finner du i Drammen, Hokksund, Kongsberg og Oslo. Velkommen innom!

Signere med BankID

Her kan du signere dokumentene dine elektronisk med BankID.

Til signeringsportalen

Slik virker nettbanken

Se video for å se hvordan nettbanken fungerer.

Se video

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra kundene våre.

Finn svar her