Lån og kreditter

Bedrifter har ulike lånebehov. Hos oss får du flere alternativer som dekker din bedrifts behov.

 


Kontakt oss i dag

 

Våre produkter

Kassekreditt
Med kassekreditt har bedriften penger tilgjengelig til finansiering av innkjøp, produksjon, lager, lønninger, husleie og kreditt til kunder. Kassekreditt er kreditt knyttet til driftskontoen, og med en bevilget låneramme. Bedriften foretar nedbetaling etter behov og avtale.


Nedbetalingslån
Med nedbetalingslån finansieres større eller mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering som sikrer fleksibilitet og handlefrihet for bedriften. Nedbetalingstiden er avhengig av investeringen.


Finansiering av næringseiendom
Våre bedriftsavdelinger finansierer mange næringseiendommer. Våre lokale kunderådgivere kjenner sitt geografiske nærområde og kan skreddersy løsninger for finansiering av næringseiendom. Hvert enkelt prosjekt vurderes nøye i forhold til struktur, profil og risiko, og lånene sikres med pant i fast eiendom. Vi vurderer risiko ut ifra sikkerheten i eiendommens kontantstrøm, beliggenhet og standard.


Driftskreditt landbruk
Med driftskreditt kan du i hovedsak finansiere de kortsiktige omløpsmidlene i bedriften. Driftskreditt innvilges som en beløpsramme tilknyttet bedriftens driftskonto.


Landbrukskreditt
Vi kan tilby landbrukskreditt med sikkerhet i landbrukseiendom. Med landbrukskreditt kan du få en avtalt kredittramme der du selv bestemmer når og hva du bruker kreditten på.


Renteswap
Renteswap er en avtale om bytte av rentebetingelser, normalt fra flytende til fast rente, i en nærmere bestemt periode.


Garantier
Med bankgaranti sikres det at avtaler mellom to parter blir ivaretatt. Garantier brukes i forbindelse med betalingsavtaler, kontrakter eller lån.


Remburs
Remburs brukes som oftest ved handel der kjøper og selger har liten eller ingen kjennskap til hverandre. Med remburs påtar kjøpers bank seg å betale selger et avtalt beløp når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid og ellers oppfyller betingelsene i rembursen.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring