Nettbedrift

Nettbedrift er en nettbankløsning tilpasset bedrifter. I Nettbedrift oppnevnes en person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Funksjoner i Nettbedrift:

  • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
  • Kontooversikt på aktuelle konti
  • Integrasjon med økonomisystemer
 • Tilknytning av valutakonto
 • Kontoinformasjon
 • Overføring mellom egne konti
 • Valutakurser
 • Utbetalinger til innland/utland
 • Lønningslister
 • Tilgang til forfallsregister
 • Historikk/saldo
 • Relasjoner mellom konti for konsern/datterselskap
 • Konti i andre banker/valutakonti
 • Rapportering
 • Bankavstemming
 • Beløpsgrense er disponibel saldo
 • Mulighet for dobbel godkjenning


Logg inn nettbedrift

 

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens økonomisystem. Transaksjonene overføres til et automatisk forfallsregister. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet. For å benytte nettbedrift må det inngås avtale med oss.

Prøv demo
Lurer du på om NettBedrift passer for din bedrift? Prøv vår Nettbedrift-demo

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring