Nettbedrift

Nettbedrift er en nettbankløsning tilpasset bedrifter. I Nettbedrift oppnevnes en person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Funksjoner i Nettbedrift:

  • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
  • Kontooversikt på aktuelle konti
  • Integrasjon med økonomisystemer
 • Tilknytning av valutakonto
 • Kontoinformasjon
 • Overføring mellom egne konti
 • Valutakurser
 • Utbetalinger til innland/utland
 • Lønningslister
 • Tilgang til forfallsregister
 • Historikk/saldo
 • Relasjoner mellom konti for konsern/datterselskap
 • Konti i andre banker/valutakonti
 • Rapportering
 • Bankavstemming
 • Beløpsgrense er disponibel saldo
 • Mulighet for dobbel godkjenning


Logg inn nettbedrift

 

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens økonomisystem. Transaksjonene overføres til et automatisk forfallsregister. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet. For å benytte nettbedrift må det inngås avtale med oss.

Prøv demo
Lurer du på om NettBedrift passer for din bedrift? Prøv vår Nettbedrift-demo

Signere dokumenter

Signer lånedokumentene dine med BankID.

Til signeringsportalen

Ny mobilbank

Mer brukervennlig mobilbank med alle de viktigste tjenestene.

Last ned

Våre kontorer

Finn ditt nærmeste bankkontor og se åpningstider.

Se våre kontorer