Egenkapitalbeviseiermøte

Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Øst kan stemme frem kandidater til forstanderskapet, bankens øverste myndighet.
Tid: Onsdag 14. februar 2018, kl. 18.30
Sted: Strømsø torg 6, 3044 Drammen (gamle Norges Bank-bygget)

Etter at valgene er avholdt vil vi ønske velkommen til foredrag av Terje Aas fra Aass Bryggeri.

Møtet avsluttes med middag.


Det skal velges 4 medlemmer og 4 varamedlemmer til bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år. Det skal også avholdes et suppleringsvalg på ett varamedlem for persioden 2018 – 2021.

Alle egenkapitalbeviseiere vil motta personlig innkalling med påmeldingsskjema.

Stemmeberettigede ved valget er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 12. februar 2018.

Valgkomiteens innstilling

Frist for påmelding: 12. februar 2018, kl. 15.00 

Valgperioden for nyvalgte vil starte på forstanderskapets møte 22.03.18.

 

Hokksund/Drammen, 22. januar 2018

Frank Borgen
forstanderskapets leder

Publisert: 29.01.2018

Bilde

Signere med BankID

Her kan du signere dokumentene dine elektronisk med BankID.

Til signeringsportalen

Slik virker nettbanken

Se video for å se hvordan nettbanken fungerer.

Se video

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra kundene våre.

Finn svar her