Gir millioner til barn og unge

Sparebanken Øst gir 9,4 millioner kroner i støtte til 73 lag og foreninger på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.
HER KAN DU SE HELE TILDELINGSLISTEN

Pål Strand DBK
Drammens Ballklubb er i år tildelt kr 200.000 fra Sparebanken Øst. På bildet ser vi nestleder i DBK, Henning Bråten og Pål Strand, adm.dir. Sparebanken Øst, sammen med glade barn på skolefritidsordningen.

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene kan disponeres fritt av mottakerne, men det er ønskelig at de benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand.

Treårsavtaler
Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått langsiktige avtaler med ni idrettslag i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Disse får til sammen 5 910 000 kroner over en periode på tre år, fra og med september 2016 til og med august 2019.

Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med tre barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene. Teatergruppene får tildelt totalt
825 000 kroner de neste tre årene.

Stiftelsen Portåsen
– Vi er også svært stolte over å kunne bidra til å bygge Portåsen som kulturarena i Nedre Eiker. Sparebanken Øst har gitt flere millioner kroner til Stiftelsen Portåsen siden utviklingen av stedet startet i 2009, sier Strand.

– I 2015-2016 har vi bidratt med midler til byggingen av den nye scenen som ble åpnet i august i år.

portaasen
Ildsjelene bak utescenen på Portåsen: Jon Mihle, Espen Andersen og Anders Høiback.

Gammel tradisjon
Sparebankenes gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1840, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankenes overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet. Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank.

Ønsker du å søke stipend eller tilskudd fra Sparebanken Øst?
Les mer om vår støtteordning her

Publisert: 01.09.2016

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering