Gir 16,8 millioner til lag og foreninger

Sparebanken Øst gir 16,8 millioner kroner i støtte til totalt 85 lag og foreninger på det sentrale Østlandet.
Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

Per Øyvind Mørk– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk (bildet).

Se tildelingslisten for Spire 2017 (første søknadsrunde)

Langsiktige avtaler
Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med ni idrettslag i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fire barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.

Frelsesarmeen
Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Øver Eiker.

– Vi har inngått et spennende og nyttig samarbeid med de tre lokallagene til Frelsesarmeen, og vi ser for oss at vi vil videreutvikle samarbeidet, sier Mørk.

Frelsesarmeen skal benytte midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Tre store enkeltprosjekter
Denne gangen er det også tre store enkeltprosjekter som får tildelt betydelige midler:

  • Hokksund Idrettslag er tildelt 3,7 mill. kroner, hvorav 3,5 mill. kroner er øremerket ny fotballhall på Loesmoen.
  • Nedre Eiker Røde Kors får 1,8 mill. kroner til å kjøpe hytte på Steindamtjern. Hytta skal brukes av unge, gamle og personer med spesielle behov.
  • Konnerud Idrettslag får 2 mill. kroner, hvorav 1,6 mill. kroner gis til idrettshus/ garderobebygg i Konnerud Idrettspark.

Her overrekker Per Øyvind Mørk i Sparebanken Øst gavesjekken til representanter for Konnerud IL.

Gammel tradisjon
Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1840, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

– Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst.

Publisert: 04.09.2017

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering