Kronikk fra Frode Lindbeck

Høyaktuell kronikk fra vår Business Controller Frode Lindbeck som skriver om  Jensen, Olsen, Baltzersen og bankene.
Kronikken kommer på trykk i Eikerbladet 27. mars og i Drammens Tidende 28. mars.

Dilemmaer i fleng
Et dilemma er valget mellom to alternativer som begge oppleves som ubehagelige. De siste årene har sentralbanksjef Olsen flere ganger uttrykt bekymring for høy gjeldsvekst hos norske husholdninger, som kan føre til problemer for mange ved et økonomisk tilbakeslag. Ekstremt lave renter hos våre handelspartnere og lavere temperatur i norsk økonomi har ført til at den samme Olsen har senket styringsrenten, og høyst sannsynlig snart vil gjøre det igjen. Lavere boliglånsrente til bankkundene gjør det lettere å ta opp høyere lån, som i sin tur driver boligprisene videre opp. Olsens dilemma er at han vil ha lave renter for å hindre at kronen styrker seg og for at næringslivet skal stimuleres til investeringer, men at husholdningene ikke bør låne mer enn de allerede har gjort. Gratis kreditt etter skatt og inflasjon er usunt, og nedbygging av gjeld på et senere tidspunkt med høyere rente blir vondt for den enkelte og kan føre til kutt i forbruket. Hvis dette skjer i stort omfang, kan det i sin tur føre til problemer for varehandelen – en vond spiral for norsk økonomi.

Finanstilsynssjef Baltzersen er enda mer bekymret. Finanstilsynets retningslinjer for bankenes utlån til bolig fra 2010 skulle sørge for at man tålte en kraftig renteøkning og ikke lånte for mye i forhold til verdien på boligen for å få lån. Finansminister Jensen sendte i februar 2013 brev til Baltzersen som tydet på at hun var nervøs for at bankene var unødig strenge i tillempningen av disse reglene. Hun gjorde det klart at departementets tolkning av disse reglene innebar fleksibilitet hos bankene og at førstegangs boligkjøpere med god betjeningsevne skulle kunne låne 90 % av boligens verdi. Hun varslet likevel samtidig at det kunne bli aktuelt med nye tiltak for å begrense gjeldsveksten hvis den fortsatte uhemmet. Sentralbanksjefen har påpekt at boligprisutviklingen i hovedsak er politikernes ansvar å bære, og mange mener at løsningen kan være å finne i skattesystemet; det skal jeg komme tilbake til en annen gang.

Bankene, da – skjønner de ikke hva Olsen, Jensen og Baltzersen sier og slutter å fyre opp under låneiveren? Vel, bankene er der for nettopp å låne ut penger til Ola, Kari, Pål og arbeidsgiverne deres. Det er sterk konkurranse om låntakerne, og kundene forsvinner hvis man ikke har rett pris. Skal banken eksistere, må man drive sin virksomhet løpende, og jobben er å gjøre en individuell vurdering av den enkelte og samtidig holde seg til reglene.

Prisene på OBOS-leiligheter har nå økt 18 % siste året, og i Drammen har prisene på boligeiendom økt 9 % i snitt i samme periode. Nå har også Jensen blitt nervøs og sendt nytt brev til Baltzersen der hun ber om tiltak og regler som kan dempe boliglåntakernes iver. Hans dilemma er å velge regler som demper låneveksten uten å ramme skjevt. Forslaget som er på høring ble å stramme inn de omtalte retningslinjene for boliglån, og det blir vanskeligere å utøve skjønn fra bankenes side. Det blir lovbestemt at du må tåle enda høyere rentepåslag, du må betale avdrag og du må ha 15 % egenkapital.

Det er dessverre slik at de nye reglene vil treffe førstegangskjøperne som ikke har egenkapital, hardt. Med dagens rentenivå vil det være en seig jobb å spare opp egenkapital. Det blir ikke lettere hvis du samtidig må betale en betydelig husleie.

Reglene er godt ment og tar sikte på å hindre deg fra å bli evig forgjeldet ved en krise, men de siste tjue år har du blitt dyktig akterutseilt om du ikke har kommet inn i boligmarkedet. Jensens problem er at hun gikk til valg på å myke opp egenkapitalkravet, og forslaget hun ba om fra Finanstilsynet, er nettopp å stramme til disse reglene og sette dem i en ufravikelig forskrift – kanskje ikke det hun håpet på! Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne har foreslått å anvende et ”smutthull” foreslått av Finanstilsynet: Gi bankene anledning til å ”kvotere lån” ved at en viss prosent av innvilgede lån kan fravike kravet om 15 % egenkapital. Får bankene et dilemma med å velge hvem som skal slippe gjennom nåløyet og hvem som skal nektes? Lønner det seg å løpe til banken med en gang, før døra lukkes?

De unges dilemma er ”eie eller leie”, og i en evig oppadgående prisspiral er det dyrt å vente. ”Skal jeg låne til snippen for å få drømmeboligen?” Selv om du skal bo, skal du også leve. Mitt råd er å finne deg en grense og ikke la deg friste til å strekke gjeldsstrikken for langt. Vil regelverket føre til en forsterket trend hvor foreldrene i hvert fall delvis må ta ansvar for å skaffe de unge tak over hodet? Før sommeren får vi svaret på hva de endelige reglene blir. Finansministerens dilemma er at hun må ta en nødvendig, men upopulær avgjørelse som støter velgerne bort – en kontinuerlig tilstand for alle politikere og en utfordring for ethvert demokrati.

Publisert: 26.03.2015

Bilde

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering