Nå kommer de nye sedlene

Tirsdag 30. mai settes de nye 100- og 200-kronesedlene i sirkulasjon.
Ny seddelserie

Foto: Norges Bank

Dette er de to første sedlene i Norges nye seddelserie. Hele seddelserien skal være introdusert innen utgangen av 2019.

Nye 100- og 200-kronesedler vil være i sirkulasjon fra 30. mai 2017. Deretter vil det ta minst ett år før nye 50- og 500-kronesedler gis ut. Til slutt kommer 1000-kroneseddelen. Planen er å lansere den i løpet av høsten 2019.

100- og 200-kronesedlene blir tilgjengelige ved Norges Banks sentralbankdepoter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo fra kl. 14 den 30. mai. Deretter vil det kunne ta noe tid før de blir tilgjengelige for publikum via lokale banker, butikker og minibanker.

Hva med de gamle sedlene?
Når de nye sedlene settes i sirkulasjon, vil du kunne betale med både gamle og nye sedler i ett år, frem til 30. mai 2018. Deretter blir de gamle sedlene ugyldige, og du vil bare kunne bruke de nye.

Norges Bank er pliktig til å veksle inn ugyldige sedler i minst 10 år.

Sikrere sedler
Sedlene har nye og forbedrede sikkerhetselementer.

– Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå. Derfor har vi nå utviklet en ny seddelserie som er sikrere enn noen gang, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Maritimt hovedmotiv på sedlene
For første gang i historien vil det ikke være portretter på norske sedler. I stedet er «Havet» valgt som et gjennomgående tema for hele serien. Forsidene preges av en tradisjonell, ikonsterk design med et maritimt hovedmotiv på hver valør, basert på utkast fra Metric Design og Terje Tønnessen. De moderne, pikselmønstrede baksidene er bygd opp rundt et gridsystem basert på Beauforts skala for vindstyrke, etter utkast fra Snøhetta.

Norges nye seddelserie. Foto: Norges Bank

Foto: Norges Bank

– Norges Banks sedler og mynter er fellesskapets penger, penger vi er sammen om, og sammen garanterer for. Derfor er det naturlig at de forteller en historie om noe som kjennetegner oss som fellesskap. Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge. Derfor håper jeg de nye sedlene vil fungere godt som visittkort for landet vårt, sier Olsen.

Publisert: 23.05.2017

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering