Lov om ny uførepensjon

Lov om ny uførepensjon for privat sektor trådte i kraft 1. januar 2016.
De nye reglene gjør at uførepensjon i tjenestepensjonsavtalene vil harmonere med de nye bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden, som trådte i kraft 1. januar 2015.

Dette er hovedtrekkene ved ny uførepensjon:

Ny uførepensjon inkludert uføretrygd fra NAV, kan maksimalt utgjøre 75 % av den ansattes lønn. Har den ansatte fripoliser og/eller oppsatte rettigheter fra tidligere arbeidsgiverforhold, skal disse tas til fradrag i uførepensjonen vedkommende har gjennom nåværende arbeidsgivers pensjonsordning.

De nye maksimale rammene for ny uførepensjon utgjør summen av følgende:

Grunnsats:

  • 3 prosent av lønn opptil 12 G
  • 25 prosent av Grunnbeløpet, maksimert til 6 prosent av den ansattes lønn

Tilleggssats:

  • 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G

Arbeidsgiver har frist til 31. desember 2016 med å tilpasse pensjonsavtalen til nytt regelverk.

Våre kunder som har avtale i Frende Forsikring vil bli kontaktet direkte, for å diskutere ulike alternativ som er aktuelle for deres pensjonsordning.

Publisert: 05.01.2016

Hjelp og kundeservice

Vi svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER