Skal du leie bolig?

Da er det to ting som er viktig å huske på: innboforsikring og depositumskonto.
anette_andre_marielleI leieforhold er det vanlig at leietaker betaler inn et depositum som sikkerhet for skyldig leie, skade på boligen og eventuelle andre krav som måtte oppstå.

Beløpet bør settes inn på en særskilt depositumskonto. Konto opprettes i utleiers bank, men åpnes i leietakers navn og leietaker betaler inn depositumsbeløpet.

Hvorfor er det så viktig med depositumskonto?

Kontoen er lovregulert og gir både leietaker og utleier rettigheter som de ikke får dersom depositumet settes inn på en vanlig konto i banken. Husleieloven pålegger huseier å dekke kostnadene ved opprettelsen av depositumskontoen, mens rentene tilfaller leietaker. Så lenge leieforholdet løper, kan ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd. Dette er en trygghet for deg som leietaker som du ikke får om pengene settes inn på en vanlig konto hos utleier.

Utleier kan kreve depositum tilsvarende seks måneders leie, men det er vanlig å kreve to eller tre måneder.

Som leietaker er det viktig å tegne en innboforsikring som forsikrer møbler og annet innbo i leiligheten. Forsikringen er forholdsvis rimelig og hindrer deg i å stå på bar bakke dersom det skulle oppstå brann, vannskader eller lignende hendelser. Boligen er huseier ansvarlig for å forsikre.

Les mer om konto og kort i Sparebanken Øst

Publisert: 05.11.2015

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering