– Solid resultat i 2015

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi kontinuerlig jobber med å få ned kostnadene, sier adm.dir. Pål Strand.
Sparebanken Øst-konsernet oppnådde i 2015 et solid resultat før skatt på 339,7 mill. kroner. Resultatet er påvirket av turbulente tider i verdipapirmarkedene med negativ verdiendring på bankens likviditetsportefølje. Resultatet før skatt i 2015 er lavere enn året før på grunn av betydelig gevinst ved salg av aksjer i Nets Holding AS i 2014.

Resultatet påvirkes for øvrig av svært god kostnadskontroll, lave tap samt noe redusert rentenetto. Egenkapitalavkastning etter skatt for 2015 ble 9,29 %.

Her kan du se rapporten for 4. kvartal 2015

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi kontinuerlig jobber med å få ned kostnadene og styrke kvaliteten i utlånsporteføljen vår. I 2015 ble kapitaldekningen betydelig styrket og banken er meget solid, godt innenfor myndighetens forventinger. Dette gir oss strategisk handlingsrom og vekstmuligheter, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst.

Ren kjernekapitaldekning har i løpet av året økt fra 13,94 % til 16,29 %. Styret foreslår et utbytte på 3,3 kroner per egenkapitalbevis. Bankens utbyttepolitikk står fast med et mål om utbytte på mellom 50 % og 75 % av egenkapitalbeviskapitalens andel av resultatet.  Foreslått utbytte på samfunnskapitalen er 34,2 mill. kroner.

Stabile resultater over tid
– Sparebanken Øst tror attraktiviteten til egenkapitalbevisene avhenger av stabile og forutsigbare resultater over tid og en utbyttepolitikk som kan møte investorenes forventninger til direkte avkastning. Banken ønsker videre å spille en rolle i lokalsamfunnene vi er til stede i gjennom utdeling av samfunnsutbytte med vekt på støtte til barns og unges oppvekstvilkår, avslutter Pål Strand.

Sparebanken Øst ser store muligheter i dagens bankmarked og vil utvikle sin distribusjon gjennom både filialer og på nett. Banken forventer fortsatt betydelig usikkerhet i norsk økonomi og er godt rustet til å stå imot en eventuell økonomisk nedgang.

Publisert: 10.02.2016

Bilde

Hjelp og kundeservice

Vi svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER