– Solid resultat i 2015

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi kontinuerlig jobber med å få ned kostnadene, sier adm.dir. Pål Strand.
Sparebanken Øst-konsernet oppnådde i 2015 et solid resultat før skatt på 339,7 mill. kroner. Resultatet er påvirket av turbulente tider i verdipapirmarkedene med negativ verdiendring på bankens likviditetsportefølje. Resultatet før skatt i 2015 er lavere enn året før på grunn av betydelig gevinst ved salg av aksjer i Nets Holding AS i 2014.

Resultatet påvirkes for øvrig av svært god kostnadskontroll, lave tap samt noe redusert rentenetto. Egenkapitalavkastning etter skatt for 2015 ble 9,29 %.

Her kan du se rapporten for 4. kvartal 2015

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi kontinuerlig jobber med å få ned kostnadene og styrke kvaliteten i utlånsporteføljen vår. I 2015 ble kapitaldekningen betydelig styrket og banken er meget solid, godt innenfor myndighetens forventinger. Dette gir oss strategisk handlingsrom og vekstmuligheter, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst.

Ren kjernekapitaldekning har i løpet av året økt fra 13,94 % til 16,29 %. Styret foreslår et utbytte på 3,3 kroner per egenkapitalbevis. Bankens utbyttepolitikk står fast med et mål om utbytte på mellom 50 % og 75 % av egenkapitalbeviskapitalens andel av resultatet.  Foreslått utbytte på samfunnskapitalen er 34,2 mill. kroner.

Stabile resultater over tid
– Sparebanken Øst tror attraktiviteten til egenkapitalbevisene avhenger av stabile og forutsigbare resultater over tid og en utbyttepolitikk som kan møte investorenes forventninger til direkte avkastning. Banken ønsker videre å spille en rolle i lokalsamfunnene vi er til stede i gjennom utdeling av samfunnsutbytte med vekt på støtte til barns og unges oppvekstvilkår, avslutter Pål Strand.

Sparebanken Øst ser store muligheter i dagens bankmarked og vil utvikle sin distribusjon gjennom både filialer og på nett. Banken forventer fortsatt betydelig usikkerhet i norsk økonomi og er godt rustet til å stå imot en eventuell økonomisk nedgang.

Publisert: 10.02.2016

Bilde

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering