Sparebank-Norge sammen med DNB om Vipps

I dag ble det kjent at Sparebanken Øst går sammen med over 100 andre sparebanker og DNB om å etablere en felles mobil lommebok for hele det norske folk.
Pål Strand

Pål Strand, adm.dir. Sparebanken Øst

Sparebanken Øst vil sammen med de øvrige 14 bankene i Frendesamarbeidet eie om lag 12 % av Vipps.

– Vi tror kundene vil foretrekke én løsning fra en sterk og tydelig leverandør. Derfor går nå over 100 norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Dette er et samarbeid vi mener vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske forbrukere, sier administrerende direktør Pål Strand.

Siden lanseringen i mai 2015 har Vipps blitt en stor suksess og fått over 2,1 millioner brukere. Vipps er med det Norges desidert største og mest populære mobile lommebok. Vi har nå valgt å inngå et samarbeid om å videreutvikle Vipps, sier administrerende direktør Pål Strand.

– Det som gjør at vi anser Vipps som det beste alternativet, er at så å si alle har Vipps. Når så mange norske banker nå går sammen om å gjøre Vipps enda bedre, er jeg sikker på at innovasjons- og utviklingshastigheten vil øke ytterligere og at også etternølerne vil ta Vipps i bruk, fortsetter Pål Strand.

Bankene som i dag har inngått Vipps-samarbeidet er i tillegg til alle de alliansefrie bankene i Frendesamarbeidet også 16 selvstendige banker i Sparebank 1-alliansen, 74 banker i Eika-alliansen samt DNB og Sparebanken Møre.

Vipps har hittil vært en forretningsenhet i DNB-konsernet, men blir nå skilt ut som et eget selskap og fusjonert med SpareBank1 Mobilbetaling (mCash).

Enkel kundeopplevelse = god kundeopplevelse

Bankene i Norge har lange tradisjoner for å samarbeide om å utvikle betalingsløsninger som kommer kundene til gode. Gode eksempler på dette er BankAxept og BankID.

Gjennom de siste årene har norske banker utviklet ulike betalingsløsninger for mobilen, noe som gjør at det eksisterer flere ulike løsninger og ulike app-er som kundene må velge blant. Samarbeidet om en felles og styrket Vipps-løsning vil gjøre det enkelt for kundene våre, som fremover kan forholde seg til én mobil betalingsløsning. Samtidig gir det oss en mulighet til å utnytte styrkene i samarbeidspartenes ulike mobile betalingsløsninger til å utvikle Vipps til å bli en komplett mobil lommebok.

– I de alliansefrie bankene besitter vi en betydelig samlet kompetanse på dette feltet, noe som nå vil nå komme fellesskapet til gode, sier Pål Strand.

Vi griper mulighetene i det skiftende regulatoriske landskapet

Hva er det neste steget?

Intensjonsavtalen som i dag er inngått, er til behandling hos myndighetene (Konkurransetilsynet, Finanstilsynet og Datatilsynet). På det nåværende tidspunkt vil ikke samarbeidet ha noen praktiske konsekvenser for bankens kunder og ansatte, og vi må derfor operere med «business as usual» i en periode fremover. Om kort tid vil Vipps bli en integrert del av Sparebanken Østs egne produkter. Dette vil foregå sømløst for kundene våre, som vil kunne benytte de eksisterende løsningene til det kommer ny informasjon.

Frende-samarbeidet

De 15 alliansefrie bankene som går sammen om å eie om lag 12 prosent av Vipps, er de samme bankene som eier Frende Forsikring. Disse bankene representerer ett felles eierskap som skal håndtere eierandelen inn i Vipps-samarbeidet, og vil bli representert i Vipps-styre av konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

– Vi har allerede gjennom Frende-samarbeidet vist at vi evner å samarbeide om fremtidsrettede løsninger til det beste for kundene. Mens vi har vært med på eiersiden i Frende fra første byggekloss, får vi nå muligheten til å bli med å videreutvikle Vipps som allerede har en meget sterk posisjon i markedet, sier Jan Erik Kjerpeseth.

Klokken 10.00 i dag blir det arrangert en pressekonferanse i Oslo med representanter fra de fire samarbeidende grupperingene. Det er administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør som representerer Sparebanken Øst og de alliansefrie bankene på pressekonferansen. Det er også Bergskaug som har vært medlem i styringsgruppen på vegne av Frende-bankene.

Følg pressekonferansen direkte fra kl. 10.00

– Det har vært en krevende prosess, men vi har lykkes med å sette vårt preg på samarbeidet. Jeg er sikker på at dette er et samarbeid som vil styrke oss betydelig i konkurransen om de beste mobile betalingsløsningene, sier en fornøyd Geir Bergskaug.

Fakta om Frende-bankene

De alliansefrie bankene som også er deleiere i Frende Forsikring, er Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Sparebanken Sogn og Fjordane, Fana Sparebank, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank, Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Spareskillingsbanken, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank.

 

Publisert: 13.02.2017

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering