Vi gir tilbake

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet gjennom å støtte små og store prosjekter med midler fra vårt samfunnsutbytte, som er en del av bankens overskudd. Jo bedre det går for banken, desto mer penger kan vi gi bort til dem som trenger det. Pengene går blant annet til barn og unge som er med i idrettslag, korps og teater. Vi støtter også unge mennesker som ønsker å satse på idrett og kultur. Vi gir også midler til en rekke andre allmennyttige formål.
Vårt Samfunnsansvar

 

Ny mobil klatrevegg
Drammen Klatreklubb var en av de heldige som fikk innvilget sin søknad om midler i 2018. De søkte om 350.000,- til en mobil klatrevegg som kan benyttes i forbindelse med ulike arrangementer. Den 7 meter høye mobile klatreveggen er nå på plass hos Drammen Klatreklubb og klubben gleder seg til å ta den i bruk.
-Klatreveggen vil bli viktig bidrag for å vise fram klatring som en fin aktivitet for folk i alle aldre, og hadde ikke vært mulig uten støtten fra Sparebanken Øst, sier Anders Johansen, leder i Drammen Klatreklubb. Klatring er den idretten som vokser raskest i Norge og du trenger verken mye utstyr eller forkunnskaper. – Vi ser at mange barn og unge som ikke finner seg helt til rette i tradisjonell organisert idrett, finner sin arena i klatreveggen. Samtidig er det en fin sport for hele familien, sier trener Geir Arne Borge.

Spire
Sparebanken Øst gir hvert år mange millioner kroner i støtte til lag og foreninger på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.
Banken ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.
– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk.

Langsiktige avtaler
Mens langt de fleste av Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 11 idrettslag i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fire barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene. Samt med Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Øver Eiker. Frelsesarmeen benytter midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Gammel tradisjon
Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.
Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank.

 

Les også:

Disse fikk Spiremidler høsten 2018

Publisert: 06.08.2018

Bilde

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring