Bærekraft og ekskluderte næringer

Ut i fra etiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn er det enkelte næringer vi ikke kan finansiere

Vi ønsker å påvirke våre kunder til å bli mer bærekraftige, men enkelte næringer kan vi ikke finansiere. Dette er aktiviteter som er så negative for miljøet, samfunnet eller mennesker at påvirkning uansett ikke vil kunne få ønsket effekt.

Historisk har banken hatt liten eksponering mot karbonintensive næringer som kull og oljesand, eller næringer med etiske eller samfunnsmessige utfordringer som tobakk og pornografi. Likevel ønsker Sparebanken Øst å publisere holdninger til sektorer som har så store utfordringer det ikke er aktuelt å finansiere disse. I tillegg til å sette retningslinjer for vår egen virksomhet, ønsker banken å rette oppmerksomheten på aktiviteter som alle bør ta stilling til.

Se hvilke næringer banken ekskluderer

  • Kull
  • Kontroversielle våpen
  • Tobakk
  • Pornografi
  • Oljesand/tjæresand
  • Skiferolje/Skifergass
  • Olje og gass i Arktis