Vesentlighetsanalyse

For å kunne navigere innenfor bærekraft og kunne jobbe med de tingene der vi faktisk kan utgjøre en forskjell, har vi gjennomført en vesentlighetsanalyse. Hvor det som er mest vesentlig for både banken og våre interessenter vil få høyest prioritet.

Det betyr selvfølgelig ikke at banken ikke jobber med de andre punktene, men de hjelper oss å prioritere.

Sparebanken Øst - ESG vesentlighetsanalyse

Se Sparebanken Øst sin vesentlighetsanalyse (Excel)