Invitasjon til regnskapspresentasjon

Sparebanken Øst inviterer til en presentasjon i forbindelse med fremleggelse av regnskap for 4. kvartal 2018 / foreløpig årsregnskap 2018.

Ledelsen og annet nøkkelpersonell fra banken vil være til stede.

Tid: Onsdag 13. februar 2019, kl. 08.00. Enkel frokost serveres fra kl. 08.00 og presentasjonen starter kl. 08.15.

Sted: Sparebanken Øst, Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo, presentasjonen vil vare ca. en time.

Påmelding sendes Sparebanken Øst på mail til nina.sem@oest.no eller tlf. 413 28 348 innen mandag 11. februar 2019