Priser

Her finner du våre betingelser på betalingstjenester, betalingsterminaler, nettbedrift, remburs, inkasso, valuta og verdipapirer. Ta kontakt med våre bedriftsmarkedsavdelinger når det gjelder lån og kreditter.

  Skriv ut hele prislisten

Valuteringsregler
Gjelder kun innenlands betalingsformidling.

Godskriving av konto
Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med første kalenderdag etter at innskuddet blir foretatt. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen.

Belastning av konto
Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket.Ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen.

Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av kontoer kan inngå i oppgjøret mellom banken/ institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/institusjonen imellom. Ved overføring mellom kontoer i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

Hjelp og kundeservice

Vi svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER