Spekter

Privatøkonomi på timeplanen

 

Gjennom vårt skoleprogram besøker vi 10. klassetrinn på ungdomsskolen. I løpet av en skoledag viser vi elevene den økonomiske sammenhengen mellom forbruk, inntekt, utdannelse og drømmer. Vi trener dem i å gjøre egne valg og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Skoleprogrammet gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  Les mer.

Vi besøker ungdomsskolene i Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Kongsberg, Røyken og Hurum. Årlig får 1.500 elever en hel dag med økonomiundervisning fra våre ansatte.
Vi deltar også med rådgivning om karrierevalg i den videregående skolen, og i velkomstklasser for ungdom og voksne.

Ønsker din skole mer informasjon om vårt prosjekt?

Kontakt oss

Nina Al-Jabbory

« - Jeg viste ikke at det kostet så mye med hus, mat og bil. Takk mamma»

– Elev i tiende klasse

Slik foregår skolebesøkene:

Ønsker din skole mer informasjon om vårt prosjekt?

Kontakt oss

#østgirtilbake

 

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter små og store prosjekter med midler fra vårt samfunnsutbytte, som er en del av bankens overskudd. Jo bedre det går for banken, desto mer penger kan vi gi bort til dem som trenger det. Pengene går blant annet til barn og unge som er med i idrettslag, korps og teater. Enten du representerer et lag eller en forening, eller bare deg selv, kan du søke om midler fra Sparebanken Øst.

 

Følg drømmene dine og søk om støtte!