Sikkerhet og Antihvitvask

Sparebanken Øst tar sikkerhet og antihvitvasking alvorlig.

Kundeerklæring om antihvitvask

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Hva må du gjøre?

Dette betyr at du må fylle ut en kundeerklæring, altså svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Det gjør du ved å svare på spørsmål som dukker opp i nettbanken eller rådgiver spør deg om dette ved opprettelse av kundeforhold. Den tryggeste måten å kommunisere med banken på er via nettbanken.

Nettsikkerhet

Tilgangen til informasjon, varer og tjenester på nett har gjort det enklere for svindlere å ramme uskyldige mennesker. Den beste beskyttelsen mot nettsvindel er å lære litt om hvordan man blir lurt.

ID-tyveri og nettsvindel

Identitetstyveri er en av verdens raskest voksende former for kriminalitet. Vårt forsikringsselskap Frende tilbyr ID-sikring inkludert i innboforsikringen, uten ekstra kostnad.

Les mer om ID-sikring

Tips og nyttige lenker

Vi er opptatt av at våre banksystemer skal være trygge å bruke, men du har også selv et ansvar for å beskytte deg mot svindel. Ved å ha et oppdatert antivirusprogram og påse at alle andre programmer til enhver tid er oppdatert gjør du det vanskeligere for nettkriminelle.

Her er noen tips og nyttige lenker om nettsikkerhet:

Informasjon om ID-tyveri (norsis.no)

Min ID er misbrukt (norsis.no)

Sikre PC-en din (sikkert.no)

Råd mot nettsvindel (forbrukerrådet)

Nettvett og nettbank (nettvett.no)

ID-tyveri – Hvor flink er du til å forebygge (idtyveri.no)

Informasjonssikring (norsis.no)

BankID (bankid.no)