Privatøkonomi på timeplanen

Sparebanken Øst besøker ungdomsskoler i vårt lokalmarked og lærer elever om privatøkonomi.

Samfunnsutbytte

Gjennom vårt skoleprogram besøker vi 10. klassetrinn på ungdomsskolen. I løpet av en skoledag viser vi elevene den økonomiske sammenhengen mellom forbruk, inntekt, utdannelse og drømmer. Vi trener dem i å gjøre egne valg og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Skoleprogrammet gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

I skoleåret 2017/2018 besøker vi 13 skoler, og det betyr at ca. 1.200 elever får en hel dag med økonomiundervisning med en eller to av våre 17 ansatte som er med på skoleprogrammet. Les mer

Følgende skoler inngår i vårt samarbeidsprosjekt:

 • Eknes ungdomsskole (Nedre Eiker)
 • Galterud ungdomsskole (Drammen)
 • Gulskogen skole (Drammen)
 • Hokksund ungdomsskole (Øvre Eiker)
 • Hurum ungdomsskole (Hurum)
 • Killingrud ungdomsskole (Nedre Eiker)
 • Lerberg skole (Øvre Eiker)
 • Røyken ungdomsskole (Røyken)
 • Slemmestad ungdomsskole (Røyken)
 • Spikkestad ungdomsskole (Røyken)
 • Svensedammen ungdomsskole (Drammen)
 • Veiavangen ungdomsskole (Nedre Eiker)
 • Vestsiden ungdomsskole (Kongsberg)

Vi deltar også med rådgivning om karrierevalg i den videregående skolen.

Ønsker din skole mer informasjon om vårt prosjekt?

Kontakt oss

Slik foregår skolebesøkene: