Styret og ledelse


Styret

Jorund Rønning Indrelid, f. 1959
Daglig leder
Styremedlem siden 2001
Leder av styret siden 2009
Tidligere varamedlem av styret og kontrollkomité

Jorund Indrelid

Knut Smedsrud, f. 1960
Avd.direktør Politidirektoratet 
Styremedlem siden 2009, nestleder fra 2009
Tidligere varamedlem av styret

Knut Smedsrud

Elly T. Thoresen, f. 1957
Varaordfører og prosjektleder
Styremedlem siden 2012
Tidligere varamedlem av styret

Elly T. Thoresen

Morten A. Yttreeide, f. 1967
Bedriftsrådgiver
Styremedlem siden 2012
Tidligere varamedlem av styret

Morten A. Yttreeide

Hanne Solem, f. 1966
Konserncontroller
Styremedlem siden 2010
Tidligere varamedlem av styret

  Hanne Solem

Øivind Andersson, f. 1956
Statsaut. revisor 
Styremedlem siden 2015 
Tidligere leder av bankens kontrollkomité

  Øivind Andersson

Inger Helen Pettersen, f. 1953
Seniorkonsulent
Styremedlem for de ansatte fra 1999-2011, og fra 2013
Tidligere varamedlem av styret

Inger Helen Pettersen

Ole-Martin Solberg, f. 1978
Konsulent
Styremedlem for de ansatte siden 2016
Tidl. forstanderskapsmedlem og varamedlem av styret

 Ole-Martin Solberg


Ledelse

Pål Strand, f. 1965
Adm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken siden 1984

Pål Strand

Kjell Engen, f. 1969
Viseadm. direktør
Leder for finansavdeling
Møtende i styret
Ansatt i banken siden 2003

Kjell Engen

Per Øyvind Mørk, f. 1965
Direktør samfunnsansvar og kommunikasjon 
Ansatt i banken siden 2011

Per Øyvind Mørk

Jan-Roger Vrabel, f. 1972
Direktør bedriftsmarked og personmarked
Ansatt i banken siden 2011

Jan Roger Vrabel

Lars-Runar Groven, f. 1966
Direktør kreditt
Ansatt i banken siden 1992

Lars Runar Groven

Arnljot Lien, f. 1965 
IT-sjef og forretningsstøtte 
Ansatt i banken siden 2001

Arnljot Lien

Hjelp og kundesenter

Vårt kundesenter svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER