Styret og ledelse

Styret

Øivind Andersson, født 1956
Statsautorisert revisor 
Leder fra 2017, styremedlem fra 2015 
Tidligere leder for bankens kontrollkomité

  Øivind Andersson

Knut Smedsrud, født 1960
Avd.direktør Politidirektoratet 
Styremedlem fra 2009, nestleder fra 2009
Tidligere varamedlem i styret

Knut Smedsrud

Elly T. Thoresen, født 1957
Varaordfører og prosjektleder
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Elly T. Thoresen

Morten A. Yttreeide, født 1967
Bedriftsrådgiver
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Morten A. Yttreeide

Cecilie Hagby, født 1966
Daglig leder 
Styremedlem fra 2018 
Tidligere varamedlem i styret

Cecilie Hagby

Inger Helen Pettersen, født 1953
Seniorkonsulent
Styremedlem for de ansatte fra 1999 til 2011 og fra 2013
Tidligere varamedlem i styret

Inger Helen Pettersen

Ole-Martin Solberg, født 1978
Konsulent
Styremedlem for de ansatte siden 2016
Tidl. varamedlem i styret

 Ole-Martin Solberg

Kari Solberg Økland, født 1960
Prosjektleder
Styremedlem fra 2017

 Kari Økland


Ledelse

Pål Strand, født 1965
Adm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 1984

Pål Strand

Kjell Engen, født 1969
Viseadm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 2003

Kjell Engen

Thor-Henning Bråthen, født 1981 
Økonomidirektør 
Ansatt i banken fra 2017

Thor-Henning Bråthen
Anne Siri Rhoden Jensen, født 1961
Direktør kreditt personmarked
Ansatt i banken fra 1985

Jan-Roger Vrabel, født 1972
Direktør personmarked
Ansatt i banken fra 2011

Jan Roger Vrabel

Lars-Runar Groven, født 1966
Direktør bedriftsmarked
Ansatt i banken fra 1992

Lars Runar Groven

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring