Styret og ledelse


Styret

Øivind Andersson, f. 1956
Statsaut. revisor 
Leder fra 2017, styremedlem fra 2015 
Tidligere leder for bankens kontrollkomité

  Øivind Andersson

Knut Smedsrud, f. 1960
Avd.direktør Politidirektoratet 
Styremedlem fra 2009, nestleder fra 2009
Tidligere varamedlem i styret

Knut Smedsrud

Elly T. Thoresen, f. 1957
Varaordfører og prosjektleder
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Elly T. Thoresen

Morten A. Yttreeide, f. 1967
Bedriftsrådgiver
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Morten A. Yttreeide

Hanne Solem, f. 1966
Konserncontroller
Styremedlem fra 2010
Tidligere varamedlem i styret

  Hanne Solem

Inger Helen Pettersen, f. 1953
Seniorkonsulent
Styremedlem for de ansatte fra 1999 til 2011 og fra 2013
Tidligere varamedlem i styret

Inger Helen Pettersen

Ole-Martin Solberg, f. 1978
Konsulent
Styremedlem for de ansatte siden 2016
Tidl. varamedlem i styret

 Ole-Martin Solberg

Kari Solberg Økland, f. 1960
Prosjektleder
Styremedlem fra 2017


Ledelse

Pål Strand, f. 1965
Adm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 1984

Pål Strand

Kjell Engen, f. 1969
Viseadm. direktør
Leder for finansavdeling
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 2003

Kjell Engen

Per Øyvind Mørk, f. 1965
Direktør samfunnsansvar og kommunikasjon 
Ansatt i banken fra 2011

Per Øyvind Mørk

Jan-Roger Vrabel, f. 1972
Direktør bedriftsmarked og personmarked
Ansatt i banken fra 2011

Jan Roger Vrabel

Lars-Runar Groven, f. 1966
Direktør kreditt
Ansatt i banken fra 1992

Lars Runar Groven

Arnljot Lien, f. 1965 
IT-sjef og forretningsstøtte 
Ansatt i banken fra 2001

Arnljot Lien

Hjelp og kundesenter

Vårt kundesenter svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER