Styret og ledelse

Styret

Øivind Andersson, f. 1956
Statsaut. revisor 
Leder fra 2017, styremedlem fra 2015 
Tidligere leder for bankens kontrollkomité

  Øivind Andersson

Knut Smedsrud, f. 1960
Avd.direktør Politidirektoratet 
Styremedlem fra 2009, nestleder fra 2009
Tidligere varamedlem i styret

Knut Smedsrud

Elly T. Thoresen, f. 1957
Varaordfører og prosjektleder
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Elly T. Thoresen

Morten A. Yttreeide, f. 1967
Bedriftsrådgiver
Styremedlem fra 2012
Tidligere varamedlem i styret

Morten A. Yttreeide

Cecilie Hagby, f. 1966
Daglig leder 
Styremedlem fra 2018 
Tidligere varamedlem i styret

Cecilie Hagby

Inger Helen Pettersen, f. 1953
Seniorkonsulent
Styremedlem for de ansatte fra 1999 til 2011 og fra 2013
Tidligere varamedlem i styret

Inger Helen Pettersen

Ole-Martin Solberg, f. 1978
Konsulent
Styremedlem for de ansatte siden 2016
Tidl. varamedlem i styret

 Ole-Martin Solberg

Kari Solberg Økland, f. 1960
Prosjektleder
Styremedlem fra 2017

 Kari Økland


Ledelse

Pål Strand, f. 1965
Adm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 1984

Pål Strand

Kjell Engen, f. 1969
Viseadm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 2003

Kjell Engen

Thor-Henning Bråthen, f. 1981 
Økonomidirektør 
Ansatt i banken fra 2017

Thor-Henning Bråthen

Per Øyvind Mørk, f. 1965
Direktør samfunnsansvar og kommunikasjon 
Ansatt i banken fra 2011

Per Øyvind Mørk

Jan-Roger Vrabel, f. 1972
Direktør personmarked
Ansatt i banken fra 2011

Jan Roger Vrabel

Lars-Runar Groven, f. 1966
Direktør bedriftsmarked og kreditt
Ansatt i banken fra 1992

Lars Runar Groven

Arnljot Lien, f. 1965 
Forretningsstøtte 
Ansatt i banken fra 2001

Arnljot Lien

Signere dokumenter

Signer lånedokumentene dine med BankID.

Til signeringsportalen

Ny mobilbank

Mer brukervennlig mobilbank med alle de viktigste tjenestene.

Last ned

Våre kontorer

Finn ditt nærmeste bankkontor og se åpningstider.

Se våre kontorer