Avslutning av kundeforhold


Dersom du skal avslutte kundeforholdet ditt i banken er det en del ting din nye bankforbindelse ordner for deg, men det er også noen ting du må ordne selv. Sannsynligvis har din nye bankforbindelse bedt deg signere et fullmaktsskjema for å hjelpe deg med å flytte over brukskonto, sparekonto og eventuelle lån.

eFaktura følger automatisk med til din nye nettbank så de trenger du ikke å tenke på.

Dette må du selv ordne med bankforholdet ditt:

 • AvtaleGiro-avtaler og faste betalingsoppdrag må avsluttes og legges opp på nytt i den nye nettbanken din.
 • Du må informere alle du mottar innbetalinger fra om at du har fått nytt kontonummer. Dette må gjøres skriftlig dersom den du får penger fra ikke tilbyr deg å gjøre det på internett.
 • Husk å gi arbeidsgiver beskjed om nytt kontonummer.
 • Dersom du mottar trygd eller barnebidrag kan du informere via MinID eller BankID om nytt kontonummer til skatteetaten slik at du mottar ytelsene til riktig konto.
 • Lånekassen må også få beskjed dersom du mottar stipend eller innbetalinger av studielån. Dette kan du gjøre på «Dine sider» på Lånekassens nettsider.
 • Bankkortet ditt må leveres inn eller eventuelt makuleres etter avtale med banken når kontoene dine er avsluttet.
 • Husk å legge inn alle regninger som ikke har forfalt til betaling på i den nye nettbanken din.
 • Ta vare på kontoutskrifter fra den gamle nettbanken din før du avslutter kundeforholdet. Disse vil du ikke få tilgang til i din nye nettbank.

Disse kontoene hjelper vi deg med:

 • Boligsparing for Ungdom (BSU). Her bør du be banken om hjelp slik at du ikke bryter kontoavtalen du har inngått for denne sparingen.
 • Dersom du har minus på kontoen (overtrukket kontoen) vil ikke kontoforholdet ditt bli avsluttet før beløpet som er i minus er innbetalt.
 • Dersom du er umyndig må du ha verges samtykke for å kunne bytte bank.
 • Dersom kontoen er sperret, er tatt utlegg eller pant i kan den ikke flyttes så lenge sperringen, utlegget eller pantet gjelder.
 • Depositumskonto for husleie kan heller ikke flyttes uten at det er samtykke fra utleier.

Kundeforhold ved flytting

Dersom du skal flytte innen Norge må du sende flyttemelding til Skatteetaten innen 8 dager etter at du har flyttet. Du kan sende en flyttemelding samlet for ektefelle, samboer, partner og barn dersom dere har vært registrert bosatt på samme adresse og skal ha samme adresse etter at dere flytter.

Dersom du skal flytte ut av felles hjem der du har levd med ektefelle og barn under 18 år gjelder egne regler. Du finner mer informasjon om det på Skatteetaten .no.

Skatteetaten sender sine opplysninger til Folkeregisteret der offentlige etater som NAV, Lånekassen og banker kan hente din nye adresse, men de er ikke de eneste som trenger din nye adresse.  Du må selv gi beskjed til alle dine personlige kontakter, og sørge for at kundeforhold og medlemskap får en flyttemelding med den nye adressen fra deg. Du må også selv sørge for å gi adresseendringen din til Posten.

Dersom du ikke sender flyttemeldinger
Dersom du ikke gir beskjed om din nye adresse til kontakter, kundeforhold og medlemskap kan du risikere å få purringer og, i verste fall, inkassokrav fordi fakturaer ikke kommer fram til deg. Det kan også være at du går glipp av viktig informasjon som blir feilsendt. Det kan være at posten blir lagt i din gamle postkasse eller sendt i retur til avsender. Det er smart å være tidlig ute med å sende flyttemeldinger til alle som trenger det.

Dette skjer med bankforholdet ved flytting:

Kundeforhold ved skilsmisse

Dersom du og din ektefelle/partner velger å gå fra hverandre er det en del praktiske ting som må ordnes. Det som kalles felleseie skal deles, og det er viktig å skaffe seg en god oversikt over felles økonomi.

Dette er utgangspunkt for delingen
Når dere blir enige om å gå fra hverandre skal formuen fordeles mellom dere, og det vil si at dere må bli enige om hvem som skal overta bolig, bil og andre formuesgjenstander. De fleste velger å blir enige selv om denne fordelingen, men dersom dere ikke blir enige kan det kreves offentlig skifte. Det er nok at den ene av partene krever offentlig skifte.
Som hovedregel skal felleseie deles likt mellom partene – det kalles likedeling. Det er imidlertid noen unntak fra likedelingsregelen beskrevet i Ekteskapsloven. Disse unntakene sier blant annet at det dere eide før ekteskapet ble inngått kan holdes utenfor delingen. Det er også mulig å ha helt eller delvis særeie som innebærer at noe holdes utenfor delingen. Særeier opprettes ved avtale mellom ektefellene eller kan være bestemt av giver i forbindelse med gave eller arv. Før delingen skal hver av dere trekke fra midler til å dekke gjeld som hver måtte ha. Deretter skal dere ha halvdelen av hverandres formue. Delingen skal beregnes på det tidspunktet («skjæringspunktet») som dere flyttet fra hverandre. Du finner nyttig informasjon om deling av gjeld og formue i Ekteskapsloven.

Dette skjer med bankforholdet ved skilsmisse:

 • Dersom dere har blitt enige om fordeling av lån/eiendommer/beløp der den ene skal kjøpes ut må vi ha en skriftlig redegjørelse på hvordan dette skal ordnes.
 • Dersom boligen skal selges kan det være behov for mellomfinansiering for den ene eller begge partene slik at dette må avklares.
 • Dersom dere har barn må vi vite hvordan ansvarsfordeling for barn blir. Skal en av partene betale barnebidrag?
 • Husk å melde flytting – både til Skatteetaten og til oss!

Huskeliste til deg når du skal i banken:

 • Skriftlig avtale om fordeling av lån, bolig og eventuelt beløp for å betale ut ektefelle.
 • Verdivurdering av bolig dersom denne skal selges.

Dette skjer med forsikringsforholdet ved skilsmisse
Det er viktig å ta en gjennomgang av forsikringene deres etter et samlivsbrudd. Vi hjelper dere å sørge for at den som eventuelt blir sittende igjen med boligen forsikrer denne. Andre eiendeler som bil og båt må kanskje også endres og omregistreres. Vi sjekker om det er personforsikringer det må gjøres endringer på i forhold til hvem som står som begunstiget. Husk også å endre på eventuelle forsikringer dere har på jobben.

Hvem opphever ekteskap?
Separasjoner og skilsmisser blir behandlet av fylkesmannen. Du kan lese mer på fylkesmannen.no.

Kundeforhold ved dødsfall

Det er dessverre en del praktiske ting som må ordnes når en du er glad i går bort. Her er litt informasjon om hva du må gjøre selv og hva vi kan hjelpe deg med ved en slik hendelse.

Dette gjør du med et dødsbo
De som står igjen som arvinger må ta stilling til hvordan boet skal skiftes og hvem som skal fordele arven etter avdøde. Et skifte betyr oppgjør og fordeling av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp. Det vanligste er privat skifte der arvingene blir enige seg i mellom hvordan gjeld, eiendeler og formue skal fordeles. Dersom det skal være privat skifte lager tingretten en skifteattest som forteller arvingene hvem som skal bestemme over avdødes eiendeler. Alle arvingene kan gi fullmakt til at en av arvingene ordner opp på vegne av alle. Når skifteattesten er klar kan denne arvingen ta kontakt med banken for å ordne den avdødes økonomi.

I de tilfeller der arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, går dødsboet til offentlig skifte. Da er det tingretten som oppnevner en bostyrer, vanligvis en advokat, og denne foretar skifte av boet og fordeling av arven. Det er nok at en av arvingene krever offentlig skifte.

Dette skjer med bankforholdet ved dødsfall:

 • Avdødes bankkontoer blir sperret for all bruk. Selv om du har hatt tilgang til kontoene, vil du ikke kunne bruke dem nå. Du kan likevel ta kontakt med oss for å få betalt regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt fra avdødes konto før skifteattesten er klar.
 • Avdødes kort må leveres inn og avsluttes. Faste trekk til betaling av boliglån fortsetter.

Du trenger skifteattest
Det du trenger aller først er en skifteattest, og for å få denne må du sende en skifteerklæring til tingretten. Skifteerklæring er et skjema du vanligvis får av begravelsesbyrået, men du kan også laste det ned her. Skifteerklæringen skal inneholde informasjon om avdøde sivilstatus og eventuelle arvinger. Før du undertegner skifteerklæringen bør du sjekke ut formues- og gjeldsforhold fordi du ved å undertegne skifteerklæringen tar på deg ansvaret for avdødes gjeld. Det kan være hensiktsmessig å avtale et møte med tingretten slik at dere kan diskutere hva som skal skje med den avdødes eiendeler og formue. Tingretten kan hjelpe deg med:

 • Råd om videre i prosess.
 • Informasjon om eventuelt andre arvtakere.
 • Fullmakt og skifte- eller uskifteattest.
 • Veiledning om hvordan du får oversikt over avdødes gjeld og eiendeler.

Nærmeste tingrett finner du på «Domstolversikten».

Huskeliste til deg når du skal i banken:

 • Kopi av skifteattesten
 • Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig
 • Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. pass, bankkort, førerkort) fra arvinger og eventuell fullmektig for boet.
 • Avdødes bankkort, dersom det finnes.

Du kan også sende oss dette pr. post til: Sparebanken Øst, postboks 67, 3301 Hokksund.

Dette skjer med forsikringsforholdet ved dødsfall
Etter et dødsfall må det tas kontakt med avdødes forsikringsselskap. Dersom avdøde hadde sine forsikringer i vårt forsikringsselskap, Frende Forsikring, kan dødsfallet meldes på tlf. 55 15 36 00.

Du finner nyttig informasjon om dødsfall og arv under domstol.no.Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering