– Drammen kan bli en spydspiss

Nye arbeidsplasser er målet for Næringsvekst 2020 som er det nye samarbeidsprosjektet mellom Drammen kommune og næringslivet i byen. Idar Kreutzer, utflyttet drammenser og administrerende direktør i Finans Norge, ser frem til å ta del i arbeidet.Du er et av åtte medlemmer i prosjektets rådgivende styre (Advisory Board). Hva innebærer din rolle?

Idar Kreutzer– Det vil tiden vise, men jeg har forstått at man ønsker å få impulser fra andre prosesser og steder og bringe disse inn i arbeidet i Drammen. Jeg har hatt gleden av å delta på tilsvarende arbeid i andre sammenhenger og håper at min erfaring kan være relevant for Drammen.

Hva synes du om Drammens utvikling de siste 10 årene?

– Jeg er imponert over hva man har fått til i Drammen, og som gammel drammenser er jeg stolt over byens utvikling. Det er alltid sånn at når man lykkes med for eksempel etablering og vekst, kommer det også vekstutfordringer, og det er dem som det er viktig å håndtere og løse i tiden fremover.

Hvilke utfordringer står byen overfor?

– Jeg vil tro at samferdselsutfordringene er økende. Det ble nedlagt et stykke arbeid for en del år siden, men med den utviklingen Drammen har sett, er dette noe som må håndteres. Man bør også utvikle gode bomiljøer for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og man bør se næringsutvikling, kulturutvikling og utdanningstilbud i sammenheng.

Hvordan skape børekraftig næringsliv i Drammensregionen?

– Bærekraftig næringsliv drives frem av kunnskap og kompetanse. Drammensregionen er en av de mest innovative regioner i Norge hvis man ser på etablering og nyskapning. Man har vært flinke til å tiltrekke seg god kompetanse, og byen har fremragende forutsetninger for å bli en av spydspissene i morgendagens næringsliv.

Hvilken rolle spiller finansbransjen i utviklingen av Drammen?

– Gode finansieringsløsninger er en viktig forutsetning for eksisterende virksomheter som skal ekspandere. Jeg har tro på et nært samspill mellom et aktivt næringsliv og en kompetent finansbransje, hvilket vi har i Norge og Drammensregionen i dag. Jeg håper vi kan få til et godt samarbeid som bidrar til at gode, livskraftige ideer kan blomstre og ny arbeidskraft realiseres i Drammen.

Hvilke tiltak er avgjørende for at Drammen skal lykkes med Næringsvekst 2020?

– Drammen er et godt sted å bo. Noe av det som blir viktig, er å bygge gode bomiljøer for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Det er viktig for næringslivet. Utover det ønsker jeg ikke å komme med en fastsatt vinneroppskrift. Det er mange flinke mennesker involvert i dette arbeidet, så min rolle kan heller være å vurdere de forslagene som kommer inn og bidra med innspill og nyanser.

Les mer om Næringsvekst 2020

 

 

Publisert: 27.04.2017

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering