Har du sikret tingene dine godt nok?

Enten du bor i hus eller leilighet, har hytte eller annen fritidsbolig, trenger du innboforsikring. Uten innboforsikring ligger du dårlig an hvis boligen skulle bli rammet av brann, tyveri eller lignende. I verste fall kan du risikere å stå igjen uten noen ting.Brynulf Kopperud, Sparebanken ØstBrynulf Kopperud, salgssjef forsikring

Dersom du bor du i et sameie eller borettslag, er selve bygningen forsikret. Men du må selv sørge for å forsikre eiendelene dine.

Dette dekker innboforsikringen
En standard innboforsikring gir deg erstatning for brann, tyveri, vannskade, naturskade med mer. Den dekker alt innbo, slik som møbler, klær, tepper, bøker og elektriske apparater. Og den dekker løsøre, slik som sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.

Les mer og bestill forsikring her

Innboforsikringen dekker mye mer enn du tror. I tillegg til overnevnte omfatter den uhell som skjer hjemme, under flytting eller utenfor hjemmet – i hele verden. Den dekker ran, overfall og veskenapping. Inkludert er også rettshjelp, ID-sikring, rydding og bortkjøring etter skade samt merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade.

Barn og unge som bor hjemme, er dekket av foreldrenes innboforsikring. Hos Sparebanken Øst får du Frende Forsikring, som ikke har noen tidsbegrensning på hvor lenge verdigjenstandene er dekket av foreldrenes innboforsikring. Det er først når barna endrer adresse i folkeregisteret og virkelig flytter hjemmefra, at de må tegne egen innboforsikring.

Hvor høy forsikring?
Det er viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du ikke å få full erstatning.

Synes du det er vanskelig å beregne verdien på ditt innbo, kan vi i Sparebanken Øst hjelpe deg med det. Ta kontakt med meg eller din personlige kunderådgiver i banken.

 

Publisert: 20.10.2016

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring