Kundekontroll og hvitvask

Hvorfor må banken kontrollere og bekrefte hvem du er?Det må vi gjøre fordi alle banker er underlagt strenge regler for å opprette nye kundeforhold.

Ifølge hvitvaskingsregelverket har alle banker en plikt til å gjennomføre kontroll av de personer og bedrifter som ønsker å etablere et kundeforhold.

Kundekontroll foretas ved personlig oppmøte i banken og skal gjennomføres før det etableres et kundeforhold. Kundekontrollen omfatter registrering av kundeopplysninger, bekreftelse av kundens identitet og i forhold til bedrifter – identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere. I tillegg innhentes det opplysninger om kundeforholdets formål. Banken må også vite hvor pengene stammer fra for å sikre seg at disse ikke er utbytte fra en straffbar handling.

Det er et viktig kriminalpolitisk mål at kriminalitet ikke skal lønne seg. Å hindre hvitvasking av utbytte fra kriminell virksomhet er derfor viktig for banker og grunnen til at bankene må være ekstra årvåkne ved opprettelse av kundeforhold.

For å få tilgang til grunnleggende banktjenester, som en ordinær bankkonto og betalingsformidlingstjenester som er nødvendige for trygt å kunne oppbevare penger, gjøre daglige innkjøp og betale regninger, må du legitimere deg med gyldig pass. Ved opprettelse av bankkonto til barn som ikke har pass, må det fremlegges fødselsattest samt gyldig pass fra foreldre/verger.

Av advokat Anne Grete Nesset
anne.grete.nesset@oest.no

Publisert: 02.05.2016

Bilde

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Signer dokumenter

Lånedokumenter kan du signere enkelt og trygt digitalt.

Gå til signering