Avvikler VippsGO fra 1. desember

Vipps avvikler VippsGO fra 1. desember i år. Vippsnummer vil dekke behovet for mange.

Med sterkt fokus på å skape smarte produkter sammen med partnere, går Vipps bort fra å levere spesialløsninger, til å samarbeide med partnere som dekker ulike bransjebehov. VippsGO er en tjeneste som ble utviklet på et tidspunkt da det var få løsninger tilgjengelig i markedet. Nå har flere av våre partnere skapt minst like god brukeropplevelse som VippsGO, om ikke bedre.

Bestill VippsNummer

Vippsnummer, med muligheten for å kategorisere transaksjonene, vil kunne løse betalingsbehovet for mange som i dag benytter VippsGO. Vi vil derfor overføre VippsGO-kunder til denne løsningen automatisk fra 1. desember. Ønsker bedriften ikke å ha et Vippsnummer, er det bare å si fra til vårt Kundesenter. Det koster uansett ikke noe før man tar nummeret i bruk. Vippsnummer vil for de fleste være rimeligere for bedriften enn VippsGO. Hvis bedriften ønsker det, er det mulig å starte med Vippsnummer med en gang. Ta kontakt for å få Vippsnummer allerede nå.

Husk å hente ut ordredata før 14. desember

Det er viktig at bedrifter med VippsGO henter ut alle sine ordredata innen 14. desember for ikke å miste data. Vi beklager merarbeidet for bedriften, men dette må til for å beholde oversikten bedriften trenger. Alle transaksjonsdata vil ligge tilgjengelig i VippsPortalen på akkurat samme måte som i dag. 

Fremdeles en rik varehylle for å dekke de fleste behov

I tillegg til å anbefale Vippsnummer og mulighet for å legge til kategorier, kan det for mange være interessant å ta en kikk på betaling med Vipps på nett, kanskje med gjentagende betalinger, eller Vipps rett i kassasystemet. 

Trenger bedriften fortsatt spesialløsninger, finnes det mange gode alternativer utviklet av våre partnere. Vipps skal fortsette å utvikle generelle løsninger for betaling over disk, betaling på nett og i terminaler og kasser fremover, slik at bedriftene kan få enkel betaling i alle sine salgskanaler.

Andre Vippsprodukter

Kilde: Vipps.no