Hvorfor spør vi så mye?

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og id-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Dette betyr at du må fylle ut en kundeerklæring, altså svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. I tillegg må vi innhente opplysninger om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Spørsmål og svar

 • Hvor kan jeg legitimere meg?
  • Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.

   Har du BankID fra annen bank og ikke nettbank hos oss, kan du legitimere ved å Bli nettbankkunde.

   Når du logger inn i nettbanken vil du få opp en del spørsmål som må besvares, når disse er besvart er du legitimert og har oppdatert dine kundeopplysninger hos oss.

   Oversikt over våre kontorer og åpningstider

 • Hvilke kundeopplysninger spør vi om?
  • Selv om de aller fleste kundene våre har gitt mye opplysninger til banken, må vi løpende stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de kunder som ikke bruker banken slik de har sagt at de skal bruke banken.  Vi spør derfor blant annet om:

   • At du bekrefter din identitet
   • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
   • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
   • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

   For bedriftskunder spør vi i tillegg om;

   • Hva slags virksomhet våre foretakskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur.

   Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

   Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

 • Hva skal opplysningene brukes til?
  • Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

   Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Vi trenger derfor denne informasjonen fra deg for å oppfylle vårt ansvar.

 • Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?
  • Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år og som har besvart spørsmålene tidligere.

   Vi anbefaler at alle våre kunder å benytte eller opprette nettbank.  Du vil da med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken og slipper å møte i banken.

 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
  • Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte bankens kundesenter.

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
  • Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?
  • Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

 • Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person ( PEP)?
  • Det er fordi bankene er pålagt særlige plikter knyttet til såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

   Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?
  • Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt og logge deg inn i nettbanken fra bankens nettside. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på www.oest.no.

Slik oppdaterer du kundeerklæringen

Dette gjør du hvis:

 • - du har nettbankavtale hos oss
  • Har du nettbankavtale hos oss kan du oppdatere opplysningene ved å logge deg inn i nettbanken og besvare de spørsmål som dukker opp der.

   Logg inn nettbank

 • - du ikke har en nettbankavtale hos oss
  • Har du ikke nettbankavtale hos oss, men BankID fra annen bank, kan du opprette en nettbankavtale. Når du har gjennomført alle trinn i prosessen og kommet inn i nettbanken, har du oppdatert opplysningene.

   Bli nettbankkunde

   Hvis du ikke har BankID eller ikke ønsker nettbank kan du svare på spørsmålene i dette skjema.
   Bli kunde uten BankID

Slik kan du legitimere deg

Dette gjør du hvis:


 • - du ikke har BankID
  • Da kan du avtale et møte på et av våre kontorer og fremvise gyldig pass.

   Avtale møte

 • - du har BankID fra en annen bank
  • Har du ikke nettbankavtale hos oss, men BankID fra annen bank, kan du opprette en nettbankavtale. Når du har gjennomført alle trinn i prosessen og kommet inn i nettbanken, har du oppdatert opplysningene.

   Bli nettbankkunde

 • - du har BankID fra Sparebanken Øst
  • Har du BankID fra Sparebanken Øst må du avtale møte ved et av våre kontorer og fremvise gyldig pass.

   Avtale møte

 • - du har en rolle i en bedrift, et sameie, en forening eller et lag?
  • Har du fått oppfordring fra banken om å legitimere deg kan du gjøre det med BankID.

   Legitimer deg

Hva spør vi om?

Banken må med jevne mellomrom stille alle kunder noen spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon.

Spørsmålene dreier seg om:

 • hvordan du skal bruke banken
 • hvor pengene dine kommer fra
 • statsborgerskap
 • skatteplikt til utlandet
 • du er en politisk eksponert person (PEP)

Hvorfor spør vi?

Myndighetene krever at norske banker har oppdatert informasjon om sine kunder. Finanstilsynet har pålagt banker et ansvar for å bekjempe terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Det innebærer å beskytte kunder mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål.

Les mer om antihvitvask på finanstilsynet.no