Hvorfor spør vi så mye?

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og id-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Dette betyr at du må fylle ut en kundeerklæring, altså svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. I tillegg må vi innhente opplysninger om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Spørsmål og svar

 • Hvor kan jeg legitimere meg?
 • Hvilke kundeopplysninger spør vi om?
 • Hva skal opplysningene brukes til?
 • Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?
 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?
 • Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person ( PEP)?
 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

Slik oppdaterer du kundeerklæringen

Dette gjør du hvis:

 • - du har nettbankavtale hos oss
 • - du ikke har en nettbankavtale hos oss

Slik kan du legitimere deg

Dette gjør du hvis:


 • - du ikke har BankID
 • - du har BankID fra en annen bank
 • - du har BankID fra Sparebanken Øst
 • - du har en rolle i en bedrift, et sameie, en forening eller et lag?

Hva spør vi om?

Banken må med jevne mellomrom stille alle kunder noen spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon.

Spørsmålene dreier seg om:

 • hvordan du skal bruke banken
 • hvor pengene dine kommer fra
 • statsborgerskap
 • skatteplikt til utlandet
 • du er en politisk eksponert person (PEP)

Hvorfor spør vi?

Myndighetene krever at norske banker har oppdatert informasjon om sine kunder. Finanstilsynet har pålagt banker et ansvar for å bekjempe terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Det innebærer å beskytte kunder mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål.

Les mer om antihvitvask på finanstilsynet.no
6. mai 2021
Aktuelt

Forebygge hvitvasking

Bankene har et stort samfunnsansvar for å bidra i arbeidet mot hvitvasking av penger. Men vet du hvorfor og hvordan de gjør det?

Derfor er det viktig