Lån og kreditter

Bedrifter har ulike lånebehov. Hos oss får du flere alternativer som dekker din bedrifts behov

Ta kontakt for lån og kreditt

Næringslån eller nedbetalingslån passer for din bedrift dersom du skal gjennomføre langsiktige investeringer. Et nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering, som utbetales i én sum og tilbakebetales etter avtalte terminer. Denne formen for finansiering sikrer din bedrifts fleksibilitet og handlefrihet, hvor ønsket sikkerhet kan være fast eiendom, kausjoner, driftstilbehør, kundefordringer eller varelager.

Tilbakebetalingsbetingelsene knyttet til et nedbetalingslån, herunder rente- og avdragsvilkår, er knyttet til bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

Avdragsstrukturen på et nedbetalingslån vil  ofte henge sammen med hva din bedrift investerer i. Verdien ved anskaffelsestidspunktet og hvor raskt objektet faller i verdi vil være avgjørende i forhold til lengde på avdragsperiode. Eksempelvis vil  avdragsperioden for lån til fast eiendom være lengre enn hva tilfellet er for investering i driftstilbehør.

Våre låneprodukter

 • Byggelån for bedrifter
 • Driftskreditt landbruk
 • Finansiering av næringseiendom
 • Oppgraderingslån for næringseiendom
 • Grønt næringslån
 • Garantier
 • Kassekreditt
 • Landbrukskreditt
 • Nedbetalingslån
 • Remburs
 • Renteswap