Grønt næringslån

Sparebanken Øst tilbyr grønt næringslån til nyere næringsbygg og byggeprosjekter som oppfyller krav om høy klimastandard.

Grønt næringslån har ekstra gunstige betingelser dersom bedriftens bygg eller prosjekt oppfyller gitte krav.

  • Bankens beste betingelser
  • Lavere etableringsomkostninger
  • Lån inntil 75 % av byggets verdi
  • Reduserte termingebyr

Ta kontakt om grønt næringslån

Hva er grønt næringslån?

Grønt næringslån er rettet mot nyere næringseiendom og byggeprosjekter som oppfyller strenge miljøkrav og bidrar til bærekraftig utvikling innenfor byggebransjen. Dette finansieringsalternativet tilbyr bedre vilkår enn tilsvarende lån som ikke krever spesifikke klimastandarder. Grønt næringslån kan bevilges til byggeprosjekter som enten allerede har oppnådd, eller har intensjoner om å oppnå, miljøvennlig utforming og standarder knyttet til både byggets drift og byggeprosessen. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller for å diskutere hvordan grønt næringslån kan støtte dine prosjekter.

Hvilke krav stilles for grønt næringslån:

Ett eller flere av følgende kriterier:

  • Energimerke A eller B
  • BREEAM-NOR sertifisering (minimum Very good)
  • Svanemerke

Bærekraftige bygninger reduserer drifts- og oppgraderingskostnader samtidig som de øker leietakernes og investorenes betalingsvilje. Dette resulterer i en høyere verdi sammenlignet med tilsvarende bygg uten de samme kvalitetene. Miljøvennlige bygg gir bedrifter et konkurransefortrinn, samtidig som det med på å redusere klimarisikoen.

Fordeler ved å investere i miljøvennlige næringsbygg:

  • Reduserer driftskostnader og strømforbruk
  • Økt attraktivitet for leietakere
  • Miljøsertifisert bygg

Ta kontakt om grønt næringslån

Har du et byggeprosjekt
du trenger finansering til?

Vi tar gjerne en prat med deg.

Kontakt oss

6. februar 2024
Bedrift

Oppgraderingslån for næringseiendom

Oppgraderingslån er  et lån til rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende næringsbygg. Ved å investere i energitiltak, kan du ikke bare redusere miljøpåvirkningen, men også dra nytte av gunstige betingelser.

Les mer
15. juni 2023
Bedrift

Viktig om energimerking av bygg

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. Men hva betyr energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette?

Svaret får du her