Priser

Vi tilbyr gode renter på lån, sparing, betalingstjenester og kort. Kontakt oss gjerne for et tilbud.

Lån

 • Boliglån
 • Lånerenter for ABBL-medlemmer
 • Lånerenter for NBBO-medlemmer
 • Fastrente
 • Øvrige lån
 • Omkostninger
 • Priseksempler

Kort og betaling

 • Kort
 • Betaling
 • Valuteringsregler

Sparing

 • Konto
 • Sparerenter for ABBL- og NBBO-medlemmer
 • Andre omkostninger og overtrekk

Øvrige tjenester

 • Giro, brevgiro og bankremisse
 • Kontanthåndtering og mynt
 • Kopi av bilag/ Kontoutskrift
 • Bankbokser

Valuta og verdipapirer

 • Valuta - kontanter
 • Betaling og innbetaling utland
 • Verdipapirkonto - kontohold

Bedrift

Priser gjelder for nett- og programkunder, for øvrige kunder gjelder egne priser.
Sparebanken Øst tar forbehold om feil i prislisten.