Priser

Vi tilbyr gode priser på lån, sparing, betalingstjenester og kort. Sjekk prislistene og kontakt oss gjerne for et tilbud.

Prisene som er oppgitt under er kun veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

For privatkunder

Lån*
Sparing
Kort
Betaling
Valuteringsregler
Valuta og verdipapirer
Youngbank.no
Nybygger

For bedriftskunder

Lån*
Betaling
Sparing
Nettbedrift
Valuteringsregler
Valuta og verdipapirer

Hele prislisten

*Tinglysingsgebyr til Kartverket kommer i tillegg