Priser

Vi tilbyr gode priser på lån, sparing, betalingstjenester og kort. Sjekk prislistene og kontakt oss gjerne for et tilbud.

Prisene som er oppgitt under er kun veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

For privatkunder

Lån
Dagligbank
Sparing
Valuta og verdipapirer
Øvrige tjenester

Hele prislisten for privatkunder

For bedriftskunder

Lån*
Betaling
Sparing
Nettbedrift
Valuta og verdipapirer
Valuteringsregler

Hele prislisten for bedriftskunder

*Tinglysingsgebyr til Kartverket kommer i tillegg