Grønt boliglån

Sparebanken Øst tilbyr miljøvennlig boliglån

Vi tilbyr grønt boliglån med ekstra gunstige betingelser dersom din bolig oppfyller kravene.

 • Vår laveste rente på boliglån
 • Ingen etableringsgebyr
 • Lån inntil 75 % av boligens verdi
 • Nedbetalingstid på inntil 30 år

Søk grønt boliglån Snakk med en kunderådgiver

Hva er grønt boliglån?

Grønt boliglån er et låneprodukt som tilbys deg som har fokus på miljøet i valg av ny bolig enten du skal bygge nytt eller kjøpe bolig. Ved å tilby gunstig finansiering av miljøvennlige hus vil vi være med på å stimulere til mer bærekraftige valg. Dette gjelder også ved kjøp av fritidsbolig.

Førstegangskjøper og har en miljøvennlig bolig? Da er grønt førstehjemslån perfekt for deg.

Hvilke krav stilles for å få grønt boliglån?

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier: (Dette må dokumenteres i lånesøknaden.)

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Boliglånskalkulator

Hva er verdien på boligen?
Hva er egenkapitalen?
Hvor mye vil du låne?
Nominell rente i %
Nedbetalingstid
Nedbetalingsplan

Priser på Grønt boliglån

LånetypeBelånings-
grad
Nominell renteEffektiv rente
Grønt førstehjemslån85%5.28%5.46%
Grønt boliglån75%5.48%5.67%

Prisene som er oppgitt er kun veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Se prisliste

Priseksempel Grønt boliglån

Effektiv rente 5.67 %, 2.500.000 kroner, over 25 år, kostnad: 2.118.008 kroner, totalt: 4.618.008 kroner

Hvilke fordeler er det med grønt boliglån og et energieffektivt hus?

Dersom du har eller planlegger å skaffe deg et energieffektivt hus vil du få et rimeligere lån uten etableringsgebyr og lavere rente med grønt boliglån sammenlignet med vanlig boliglån.

Ansvarlighet og bærekraft er viktig for oss i Sparebanken Øst. Dette vil gjenspeiles både i hvilke produkter vi tilbyr kundene, og hvordan produktene får konsekvenser for miljøet og samfunnet rundt oss.

I tillegg til billigere boliglån vil du med et energieffektivt hus få lavere utgifter til strøm. Det igjen fører til lavere utslipp som er bra for klima og miljø.

Hus som kvalifiserer til grønt boliglån vil også ha bedre inneklima og de er ofte mer ettertraktet på boligmarkedet.

Les mer om bærekraft i Sparebanken Øst

Spørsmål og svar

Hvem kan få grønt boliglån?

For å kunne søke om grønt boliglån er det et krav om at boligen er energieffektiv eller er sertifisert i henhold til gitte standarder.

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier:

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Dokumentasjon ettersendes med «Sikker melding» i nettbanken

Hvorfor kalles det grønt boliglån?

Sparebanken Øst ønsker å bidra til det grønne skiftet, og gjennom å tilby attraktiv finansiering av miljøvennlige og fremtidsriktige boliger kan vi faktisk gjøre en forskjell.

Kravene til grønt boliglån gjør at det må gjøres en ekstrainnsats eller investeres i mer miljøvennlige tiltak enn det som gjøres på standardboliger.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er et anerkjent miljøsertifisering for bygg som er tilpasset det norske markedet. Det kan brukes både på nybygg og ved rehabilitering. Når et bygg oppføres i henholdt til BREEAM-NOR viser det at bygget har kvaliteter utover minstekrav og standarder med tanke på miljø og bærekraft.

BREEAM-NOR tar hensyn til ni ulike aspekter, blant annet; helse og innemiljø, energi, vann, materialer, avfall, transport og forurensning.

Hva er en svanemerket bolig?

Svanemerke er en miljøsertifisering og stiller spesifikke krav til boliger når det gjelder materialvalg, energieffektivitet, innemiljø og at bygget generelt holder en høy kvalitet. Til forskjell fra BREEAM-NOR er det ingen nivåer innenfor svanemerket.

Hva er varslingsfristen for renteendringer?

Vi som bank er pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres for kunden. Når det går i kunden favør er det ingen varslingsfrist, som når vi å setter renten ned på boliglån eller opp på sparing. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 2 måneder.

Hvor finner jeg energimerke?

Om boligen din allerede er energimerket, så finner du energimerke og nedlastbar attest på energimerking.no.

Er ikke boligen din energimerket kan du også gjøre dette her, med hjelp fra en veileder.

Hvorfor er kravene satt der de er for grønt boliglån?

Det er en balansegang om hvor høye krav som skal stilles for at et boliglån skal kvalifisere til grønne lån. Ved å sette kravene høyere enn grunnkravene som norske bygg må oppføres etter, vil vi gi insentiver til å ta et litt mer bærekraftig valg.

Kravene kunne vært høyere, men risikoen ville da vært at terskelen for de fleste blir alt for høy, og at de heller velger et mindre miljøvennlig hus, fordi kostnaden og arbeidsbyrden blir for stor.

Sparebanken Øst vil kontinuerlig jobbe for at grønne boliglån skal være ambisiøse, men samtidig oppnåelige for mange.

Hvorfor er kravet BREEAM Very good eller bedre?

BREEAM-NOR har et poengsystem for hvilke nivå det enkelte bygget mottar, og det er opp til det enkelte prosjekt å velge hva de ønsker å fokusere på.

Det finnes fem nivåer av BREEAM-NOR. Det er:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding.

Det er kun «Excellent» og «Outstanding» som har spesifikke krav til energieffektivitet. Grunnen til at vi også tillater «Very good» er fordi det i de aller fleste tilfeller krever energieffektivitet utover minimumskravet.

Hvorfor kan jeg ikke få grønt lån på Energimerke C?

En bolig med energimerke C er på ingen måte en dårlig bolig med tanke på energieffektivitet. Samtidig vil de aller fleste bygg som settes opp i dag, tilfredsstille kravene til å få energimerke C.

Med vårt grønne boliglån ønsker vi å gi våre kunder insentiver for å velge en litt mer miljøvennlig bolig enn det det som er de norske byggekravene og standardene.

Kan jeg få lån til rehabilitering av eksisterende bolig?

Ja, Miljølån er et gunstig lån til finansiering av oppgraderingstiltak, som skal bidra til å minske utslipp og spare strømkostnader. Dette er et lån som skal gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger til egen bolig. Lånet fungerer som et opplån til boligen.
Les mer om Miljølån her