Open banking

Velkommen til Open banking portalen for tjenestetilbydere.

Tjenestetilbydere som ønsker tilgang til APIene gjennom Open Banking portalen må ha konsesjon og registrere seg i portalen. Testdata er tilgjengelig, slik at tilbydere av finanstjenester kan gjøre seg kjent med løsningen. Reelle kundedata er ikke tilgjengelig før kunden ettertrykkelig samtykker til dette og ikke før høsten 2019.

Test oss gjerne
Vi oppforder tjenestetilbydere å bruke APIene som er tilgjengelig og ønsker gjerne tilbakemeldinger på brukervennlighet og funksjonalitet.

PSD2
PSD2 pålegger bankene å gjøre informasjon tilgjengelig gjennom APIer. Dette gir selskaper med konsesjon mulighet til å utvikle nye løsninger for kunden.

Til portalen

Har du spørsmål?
Kontakt oss gjerne via kontaktskjema eller bankens kundesenter.