Bærekraft

Hos oss integreres bærekraft som en naturlig del av forretningen, ikke som en selvstendig del ved siden av

Sparebanken Øst har helt siden etableringen i 1843 vært opptatt av å bidra aktivt i lokalsamfunnet. Troen på bærekraftige lokalsamfunn har alltid ligget oss nær. Gjennom vår samfunnsrolle er vi også opptatt av å dele kunnskap og erfaring med våre kunder. Det er naturlig at banken fortsetter å bidra til at både lokalsamfunnet og samfunnet som helhet utvikler seg på den mest bærekraftige måten fremover.

På denne siden vil vi kommunisere den langsiktige strategien, men også løpende om hvordan det jobbes med bærekraft for stadig å bli bedre. Vi vil integrere bærekraft der det gir mening, både for banken og for samfunnet rundt oss.

Bank og bærekraft

For å lykkes med bærekraft er det viktig for oss at bærekraft og forretningsdrift går hånd i hånd. Vi har derfor integrert bærekraft i bankens strategier, i  hvordan vi forholder oss til leverandører og hvordan vi tilbyr kundene våre bærekraftige produkter.

For oss handler det om å være åpne og ærlige om hvordan vi arbeider med dette temaet. Vi erkjenner at bærekraft er et enormt og komplisert område, og vårt mål er at vi hele tiden skal bli bedre enn det vi var i går.

Kontakt oss om bærekraft

Sparebanken Øst ønsker å være så transparente og tilgjengelige som mulig, og dette gjelder også innenfor bærekraft.

Har du spørsmål eller kommentarer rundt bærekraft er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Thomas Fladby
Bærekraftsansvarlig
thomas.fladby@oest.no
Tel. 468 15 964