Bærekraft i Sparebanken Øst

Vi integrerer bærekraft som en naturlig del av forretningen

Sparebanken Øst har helt siden etableringen i 1843 vært opptatt av å bidra aktivt i lokalsamfunnet. Troen på bærekraftige lokalsamfunn har alltid ligget oss nær.

Dette gjør vi for å lykkes

For å lykkes med bærekraft er det viktig for oss at bærekraft og forretningsdrift går hånd i hånd. Vi har derfor integrert bærekraft i bankens strategier, i hvordan vi forholder oss til leverandører og hvordan vi tilbyr kundene våre bærekraftige produkter.

For oss handler det om å være åpne og ærlige om hvordan vi arbeider med dette temaet. Vi erkjenner at bærekraft er et enormt og komplisert område, og vårt mål er at vi hele tiden skal bli bedre enn det vi var i går.

Vesentlighetsanalyse

For å kunne prioritere de områdene hvor banken faktisk kan gjøre en forskjell, har Sparebanken Øst gjennomført en vesentlighetsanalyse. En vesentlighetsanalyse er et verktøy for å kartlegge hva som er viktig for en virksomhet og dennes interessenter. Eksempler på interessenter er kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Vesentlighetsanalysen vil være grunnlag for vårt arbeid fremover. Hvordan vi prioriterer tiltak og innlemmer bærekraft i vår virksomhet vil være tuftet på vår visjon, ambisjon, langsiktige mål og verdier og dermed i vår overordnede strategiske plattform. Vesentlighetsanalysen beskriver temaer der Sparebanken Øst mener vi har en mulighet til å påvirke våre interessenter, samt hvor stor grad av viktighet dette kan ha for samfunnet, kunder og ansatte. Vesentlighetsanalysen vil bli oppdatert årlig, mens prioritering, implementering og kommunikasjon vil skje løpende gjennom året.

Se Sparebanken Øst sin vesentlighetsanalyse

Bærekraft og aktuelt

21. juni 2023
Aktuelt

Guide til bærekraftarbeid

Har du tenkt på at din bedrift bør komme i gang med bærekraftarbeidet, men vet ikke helt hvor du skal starte? Sjekk vår startguide for bærekraftig omstilling, som viser deg hvordan å begynne jobbe med bærekraft i en bedrift.

Se guiden her!
4. mai 2023

Tips til en mer bærekraftig hverdag

Kanskje det er på tide å endre noen vaner for å leve litt mer bærekraftig? Og hvordan kan egentlig banken hjelpe deg på veien? Vi gir deg en startguide med tips til små og store ting som det er verdt å tenke over i hverdagen.

Dette kan du gjøre
21. september 2021
Aktuelt

Satser på bærekraftige boliger

Flaget AS bygger ut et helt boligfelt. Husene vil ha integrerte solcellepaneler på taket som vender mot sør. På denne måten kan huseier spare strømutgifter fordi de produserer strømmen selv.

Les om den nye teknologien
29. september 2020
Aktuelt

Banken som støttespiller

Fellespakkeriet pakker frukt og grønnsaker for bøndene i distriktet og bidrar til effektivisering av landbruket. Daglig leder Stig Arne Mellerud forteller om samarbeidet med banken.

Derfor er vi fornøyde
7. desember 2020
Aktuelt

Langsiktig fokus og høy kompetanse

Glitre Bolig har høye ambisjoner når de snakker om at de ønsker å heve livskvaliteten til kundene sine.

Les mer

Kontakt oss

Sparebanken Øst ønsker å være så transparente og tilgjengelige som mulig, og dette gjelder også innenfor bærekraft. Har du spørsmål eller kommentarer rundt bærekraft er du velkommen til å ta kontakt med oss!

E-post: baerekraft@oest.no

Kjell Engen
Viseadministrerende direktør
Investor Relations
95775003

Ole Sivertsen
Direktør marked, kommunikasjon og samfunnsansvar
97008955

Hilde Vartdal Solum
Seniorrådgiver bærekraft
91537044