Langsiktig fokus og høy kompetanse

Glitre Bolig har høye ambisjoner når de snakker om at de ønsker å heve livskvaliteten til kundene sine.

Gjennom god arkitektur, gode planløsninger og smart teknologi ønsker de å bygge signalbygg i Drammen sentrum som skal legge til rette for at alle – uansett behov – skal kunne nyte livet hjemme så lenge som mulig. Vi har tatt en prat med Prosjektdirektør Per Inge Haugan om samarbeidet med banken i forbindelse med utbyggingen av Galleriet – et flott boligprosjekt sentralt i Drammen sentrum med et av byens grønne lunger som nærmeste nabo.

Mer om byggelån

Langsiktig relasjon til banken

Glitre er en sentrumsutvikler i Drammen, med fokus på området fra gammelt til nytt sykehus. Glitre står for mange boligprosjekter i Drammen, faktisk den som siden 2010 har levert flest enheter og har flest enheter under planlegging.

Vi er langsiktige og vi skal være tilstede for våre kunder og våre samarbeidspartnere også i fremtiden. Derfor er det viktig for oss at våre samarbeidspartnere innehar høy kompetanse og også er langsiktige.

Glitre opplever Sparebanken Øst som en svært kompetent bank med god kunnskap om lokale forhold. Kontinuitet er viktig og gjennom den langsiktige relasjonen har bankens medarbeidere god kjennskap til oss og vet hva vi står for. Glitre holder banken løpende oppdatert med hensyn til pågående og nye prosjekter. Dette gir også banken en større trygghet og en større forutsigbarhet i kundeforholdet. «Samarbeidet fungerer veldig godt nettopp fordi vi opplever banken som en aktør med et tilsvarende verdigrunnlag som det vi har», sier Per Inge. Glitre jobber primært i Drammen sentrum og utvikler byen innenfra og utover.

Lokalkunnskap om et hvert gatehjørne i Drammen er viktig og Sparebanken Øst har den samme kunnskapen som oss. Dette gir oss mulighet til sammen å fatte riktige beslutninger når vi skal finansiere prosjektene våre, fortsetter Per Inge.

Bærekraft forankret i verdiene

Bærekraft er viktig og det er forankret i våre verdier at våre prosesser skal utvikles og gjennomføres på en måte som underbygger FNs bærekraftsmål.Glitre er nytenkende og var først ute med å levere passivhus i Drammen. De har som målsetting å gjennomføre sine prosjekter som nullutslipps-byggeplass med fokus på en miljøvennlig byggeprosess med bruk av miljøvennlige materialer.

Bruk av smart teknologi

Glitre har alltid ønsket å være nyskapende og ta i bruk ny teknologi. Vi var den første utbyggeren i Drammen som bygget passivhus, og vi tror vi er den første utbyggeren som leverer smarthusstyring som standard i et prosjekt. Galleriet leveres som smarthus, med en teknologisk plattform som enkelt kan utvides til for eksempel å også inkludere velferdsteknologi. Smarte hjem er fortsatt nytt for mange, men vi tror at ved å introdusere dette på Galleriet så vil det åpne øynene til kjøperne våre. En smarthusplattform kan utvides til å styre og overvåke hjemmet på måter som ivaretar rene tekniske funksjoner samt funksjoner som overvåker for eksempel eldre mennesker slik at de kan bo hjemme lengre.

Avhengig av samarbeid med politikerne

Drammens byutvikling under Arbeiderpartiet – Lise Christoffersens ledelse (1995-2003) og under Høyre – Tore Opdal Hansens ledelse (2003-2019) var i stor grad uavhengig av partipolitikken. Den byutviklingen som foregikk de årene de styrte var forutsigbar og med gode rammebetingelser for oss som eiendomsutvikler i Drammen sentrum. Vi er spente på om det nye rødgrønne samarbeidsbystyret vil gi oss en tilsvarende forutsigbarhet. Det finnes i tillegg en rekke mer tekniske kontraktuelle utfordringer men disse kan vi kontrollere selv. Vi har stor tro på boligmarkedet i Drammen i tiden fremover.

Det er fortsatt mulig å kjøpe bolig i Galleriet

Det er fortsatt er muligheter for å skaffe seg en flott start på 2021 i ny bolig. Vi har pr. i dag solgt 46 av 51 leiligheter i Galleriet. Det er leiligheter i flere prisklasser igjen, og jeg vil spesielt nevne at vi fortsatt har noen svært fine toppleiligheter igjen. Noen av disse har blant annet 360 graders utsikt over Drammensfjorden og oppover mot Eiker. Alle leilighetene som er igjen har parkering i kjelleren, god standard, fine uteplasser og fremtidsrettede smarthusløsninger. Prisnivået i prosjektet er i det lavere sjiktet når det gjelder nye leiligheter i Drammen sentrum. Her er det muligheter for å skaffe seg en skikkelig fin julegave.

Desember 2020