BankID og BankID på mobil

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.

BankID på mobil

BankID på mobil er enkelt å bruke og like sikkert som BankID (med kodebrikke). Kan brukes til digital signering av avtaler, identifisering (pålogging) og netthandel.

Du bestiller BankID på mobil i nettbanken. Du må logge inn med «Passord og kode» eller «BankID» med kodebrikke fra Sparebanken Øst.

Logg inn og bestill BankID på mobil

Selv om du ønsker å bruke BankID på mobil, må du sørge for å ta godt vare på kodebrikken din. Den vil du trenge dersom du av ulike årsaker må fornye din BankID på mobil.

BankID (med kodebrikke)

BankID (med kodebrikke) er en elektrisk identifikasjon som kan brukes til signering av avtaler, identifisering (pålogging) og netthandel.

Bestill BankID i nettbanken. Logg inn med «Passord og kode» eller «BankID på mobil» fra Sparebanken Øst.

Logg inn og bestill BankID

BankID for ungdom

For å opprette BankID for ungdom mellom 15 og 18 år må den mindreårige ha nettbankavtale og begge foreldre/verger må signere på BankID-avtalen. Den mindreårige må også signere på samme avtale. Alle 3 må ha med seg pass som legitimasjon, men dere trenger ikke komme samtidig. Signering av avtalen må skje på ett av våre kontorer. Når BankID-avtalen er signert kan den mindreårige aktivere BankID på kodebrikken sin fra pålogget nettbank.

Noen sikkerhetsregler:

 • Sikkerhetskortet er personlig og må oppbevares utilgjengelig for andre
 • Skriv ikke ned eller oppgi ditt personlige passord til noen
 • Sikkerhetsbrikken og passord i kombinasjon med fødselsnummer er din legitimasjon på nett. Dette må du ikke gi fra deg slik at andre bruker din brikke for å legitimere seg som deg
 • Tapt sikkerhetskort må sperres snarest

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er BankID?
  • BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

   I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk.

 • Har jeg BankID?
  • Ikke alle bankkunder som har kodebrikke, har BankID. Kodebrikken benyttes både til pålogging med passord og kode og til BankID. Er du i tvil om du har BankID eller ikke, logg deg inn i nettbanken og klikk på BankID. Du vil der finne dine avtaler.

   Husk at BankID er strengt personlig, du må aldri låne bort kodebrikke og passord!

 • Glemt passord eller blokkert BankID
  • Har du glemt passord eller blokkert pålogging kan du bestille dette fra pålogging. Slik gjør du:

   1. Velg «BankID» på påloggingssiden.
   2. Klikk på «Glemt/blokkert BankID passord» nederst på siden.
   3. Velg om du ønsker å identifisere deg med BankID på mobil eller kontrollspørsmål.
   4. Når du har identifisert deg kan du velge om du ønsker å få nytt passord på SMS eller e-post.

   Dersom du har problemer med løsningen, må du sende oss en «Sikker e-post» fra nett- eller mobilbanken. Logg inn med «Passord og kode».

   Får du ikke logget inn må du ringe oss på 33513855.

 • Hvordan bestiller jeg BankID?
  • BankID bestiller du selv i nettbanken.

   Klikk på «Bestille BankID» i menyen. Velg deretter «Bestille BankID» og følg instruksjonen

 • Jeg får ikke bestilt BankID
  • For å kunne opprette BankID må du være over 18 år og ha en elektronisk kodebrikke fra banken (GO3). Det er et krav fra myndighetene at man må være legitimert med pass, og at passet er elektronisk lesbart, før man kan få utstedt BankID. Har du ikke registrert dette hos oss vil du ikke få mulighet til å bestille tjenesten. Du må derfor av juridiske og sikkerhetsmessige årsaker komme innom et av våre avdelingskontor med pass, slik at vi kan få registrert dette.
   Alle norske pass utstedt etter 3. oktober 2005 er elektronisk lesbare. Dersom du lurer på om passet ditt er elektronisk lesbart, kan du se etter det lille firkantede merket nederst foran på passet. Har passet ditt dette merket, er passet i orden.

   Du kan ikke bestille BankID i mobilbanken.

 • Hvordan logger jeg på med BankID første gang?
  • Du må først bestille BankID i nettbanken. Når det er gjort, vil du motta et engangspassord på e-post. Lag deretter et personlig passord som du bruker sammen med kodebrikken ved innlogging.
   1. Gå til pålogging nettbank
   2. Velg BankID
   3. Skriv inn ditt fødselsnummer 11 siffer og trykk på pilen
   4. Skriv inn koden fra kodebrikken
   5. Skriv inn engangspassord mottatt på e-post. Skill mellom store og små bokstaver. Trykk på pilen for å gå videre
   6. Lag et nytt personlig passord, og trykk på pilen for å gå videre
   7. Nettbanken bekrefter at passordbytte er utført. Trykk på pilen for å komme inn i nettbanken.
   8. Passordet er endret

 • Min BankID er utløpt. Hva gjør jeg?
  • Du må bestille BankID på nytt i pålogget nettbank

 • Hvordan endrer jeg telefonnummer eller e-postadresse?
  • Det kan du gjøre i nett- eller mobilbanken. Velg «Kontaktinformasjon» under innstillinger.

 • Hva betyr det når jeg får en BankID feilkode?
  • BID 2032, 2033, 2034, 20a1, 20a2, 20b0, 20b1, 20c1, 2030, 2031
   Kort fortalt oppstår disse feilmeldingene ved teknisk kommunikasjonsfeil.
   Løsning: Prøv å lukke nettleser og åpne på nytt, eller bytte nettleser og logg inn på nytt. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med banken.

   BID 1439
   Gjelder sikkerhetselement i forbindelse med innlogging. Kan oppstå hvis du har hatt feil med innlogging, for eksempel ved tasting av feil engangskode for mange ganger eller fra flere ulike enheter.
   Løsning: Din BankID er sperret. send melding fra «sikker e-post» i pålogget nettbank der du ber oss åpne sin BankID.

   BID c167
   Gjelder hvis sertifikatet på din enhet blir ugyldig. Kan oppstå dersom du for eksempel har byttet mobilabonnement.
   Løsning: Bestill «BankID på mobil» på nytt.

 • Jeg vil sperre BankID/BankID på mobil. Hva gjør jeg?
  • Logg deg på nettbanken og velg «BankID-oversikt» i menyen. Her får du oversikt over dine BankID-avtaler. Herfra kan du sperre din BankID.

 • Hvordan bestille BankID til barn under 18?
  • For å opprette BankID for ungdom mellom 15 og 18 år må den mindreårige ha nettbankavtale og begge foreldre/verger må signere på BankID-avtalen på ett av bankens kontorer. Den mindreårige må også signere på samme avtale. Alle 3 må ha med seg pass som legitimasjon, men dere trenger ikke komme samtidig. Når BankID-avtalen er signert kan den mindreårige bestille BankID fra nettbank.

   Finn nærmeste kontor

 • Hva er kravet for å kunne få BankID?
   • Du må være over 15 år
   • Du må ha norsk fødselsnummer
   • Du må ha nettbank med kodebrikke fra oss
   • Dersom du ble kunde etter 01.03.2007 må du være registrert med pass som legitimasjon. Ble du kunde etter 01.02.2018 må passet ha RFID-brikke.
   • Du må være registrert med egen e-post adresse og mobilnummer
   • Du må være eier av en aktiv konto i Sparebanken Øst
   • Ønsker du BankID på mobil må du ha telefon og SIM-kort som støtter dette

    

 • Hva er BankID på mobil?  
  • BankID på mobil brukes til å identifisere deg og signere på nett. Aktiverer du BankID på mobil, slipper du å bruke kodebrikken.

   Du må logge deg inn i nettbanken med kodebrikken fra Sparebanken Øst for å bestille BankID på Mobil.

   Ved bytte av SIM-kort må du alltid bestille BankID på mobil på nytt.

 • Hvordan bestille BankID på mobil?
  • BankID på mobil bestiller du i nettbanken. Klikk på «Bestille BankID» i menyen.  Velg deretter «Bestill» ved feltet BankID på mobil og følg instruksjonene.

 • Hvordan logger jeg inn med BankID på mobil?
  • For å logge inn med BankID på mobil legger du inn mobilnummer og fødselsdato.

   Du vil så få opp et referanseord som også skal fremkomme på din telefon. Trykk godta dersom ordet på mobilen samsvarer med ordet i nettlesere. Tast så ID-PIN (koden du valgte når du bestilte BankID på mobil) og du vil bli logget inn i nettbanken.

 • Hva gjør jeg når jeg har sperret BankID på mobil?
  • Du må bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken.

 • Hva gjør jeg når jeg har byttet telefon/endret abonnement?
  • Bytter du telefon, men beholder SIM-kort trenger du ikke gjøre noe.  Skifter du SIM-kort må du bestille BankID på mobil på nytt fra nettbanken.

   BankID på mobil er lagret på SIM-kortet.

 • Kan jeg bare kaste kodebrikken når jeg har BankID på mobil?
  • Nei, selv om du har gått over til å benytte BankID på mobil må du oppbevare kodebrikken på et sikkert sted, da du i enkelte sammenhenger vil få behov for å bruke den.

   Ved bytte av SIM-kort må du alltid bestille BankID på mobil på nytt i nettbank.

 • Se mer detaljer og gyldighet for BankID og BankID på mobil
  • I nettbanken kan du se flere detaljer om din BankID avtale.

   Du kan se status, når den ble bestilt, gyldig til, sist brukt og mange detaljer om sertifikatet.

   1. I hovedmenyen i nettbanken velg «BankID-oversikt«
   2. Velg hvilken BankID-avtale du ønsker å se flere detaljer på.
   3. Klikk på «Vis detaljer«
   4. Her kan du også sperre BankID-avtalene og bestille BankID og BankID på Mobil

BankID policy og avtalevilkår

Her finner du dokumentene som omhandler sertifikatpolicy for de ulike BankID-typene.

The Trust Service Provider Statement (TSPS):

Avtalevilkår (PDS):