Vi oppfyller drømmer

Vi støtter DITT lokalsamfunn

Små og store prosjekter, lag og foreninger innen kultur, idrett og humanitære formål får støtte. Gjennom gaver fra allmennyttige formål har de fått økonomisk hjelp til å realisere sine drømmer og skape aktivitet i sitt nærmiljø. Vårt motto er at Sparebanken Øst skal bidra med midler for å utgjøre en forskjell!

Se hvem som har fått støtte