Spekter

Privatøkonomi på timeplanen

Gjennom vårt skoleprogram besøker vi 10. klassetrinn på ungdomsskolen. I løpet av en skoledag viser vi elevene den økonomiske sammenhengen mellom forbruk, inntekt, utdannelse og drømmer. Vi trener dem i å gjøre egne valg og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Skoleprogrammet gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  Mer om SPEKTER-prosjektet.

Vi besøker ungdomsskolene i Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, Røyken og Hurum. Årlig får 1.500 elever en hel dag med økonomiundervisning fra våre ansatte.

Se film fra skolebesøkene (åpnes i YouTube)

Besøke oss?

Ønsker skolen å besøke oss, kan vi på forespørsel lage et tilpasset opplegg for elevene. Besøkstid 1-2 timer. Temaene vil være avhengig av elevene alder og skolens mål for besøket.

Vi er opptatt av at barn og unge bør lære om personlig økonomi.  Ta derfor gjerne kontakt om du ønsker besøk eller om din skole vil ha mer informasjon.

Kontakt oss

Elev fra tiende klasse

«Jeg viste ikke at det kostet så mye med hus, mat og bil. Takk mamma!»

– Elev i tiende klasse