Spekter

Privatøkonomi på timeplanen - en lærdom både elever og lærere setter stor pris på

Gjennom vårt skoleprogram besøker vi 10. klassetrinn på ungdomsskolen. I løpet av en skoledag viser vi elevene den økonomiske sammenhengen mellom forbruk, inntekt, utdannelse og drømmer. Vi trener dem i å gjøre egne valg og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Skoleprogrammet gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og det er våre egne ansatte som står for undervisningen.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. De fungerer som en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Gjennom skoleprogrammet gis elevene mye kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet.

Om lag 1.000 elever ved ungdomsskoler i Drammen og Asker får årlig en heldags undervisning.

Elevene syntes det er fint at de får lære mer om et tema som er så viktig for fremtiden.  De får lære å sette opp et eget budsjett, og med det er vi også innom alt annet som har med en privatperson sin økonomi. Alt foregår på ungdommens egne premisser; nemlig digitalt, og vi snakker blant annet om:

– Hvordan betaler man en regning?
– Hva skjer hvis man ikke betaler i tide?
– Hva er renter?
– Hvor mye koster det å kjøpe en bolig?
– Hvor mye må de spare hver mnd. for å kjøpe en bolig?
– Hvilke utgifter har man som voksen?
– Hvordan og hvorfor betaler man skatt?
– Hvorfor er det viktig å ha de riktige forsikringene?

I følge en undersøkelse gjort i 2023 svarer 72% av elevene at de ønsker mer undervisning om privatøkonomi (undersøkelsen ble foretatt blant 720 elever fra 6 forskjellige skoler. 493 elever besvarte undersøkelsen). Et slikt signal er viktig for vi skal gjøre vårt for at også neste års 10. klassinger skal være godt forberedt på å møte voksenlivet.

Portrett nina_aljabbory

«Jeg viste ikke at det kostet så mye med hus, mat og bil. Takk mamma!» – Elev i tiende klasse

Besøke oss?

Kontakt oss gjerne om du vil vite mer om skoleprosjektet vårt, eller om din skole vil at vi skal komme på besøk til dere. Slik er det i klasserommet; se film fra et skolebesøk (åpnes i YouTube).

30. mars 2023
Aktuelt

15-åringer vil lære mer om økonomi på skolen

Les kronikken fra Drammens Tidenes økonomispalte. Den er skrevet av Espen Sollien, direktør Kunde i Sparebanken Øst.

Les kronikken
30. mars 2023
Aktuelt

Privatøkonomi på timeplanen

Det gjøres mange gode refleksjoner i løpet av dagen og det er lett å se at mange får flere aha-opplevelser underveis. En givende arbeidsdag forteller også de ansatte som er med i programmet.

Les mer
30. mars 2023
Aktuelt

Vant Finansstafetten i 2018

Vi er ikke alene om å undervise skoleungdom i økonomi, også andre banker i Norge gjør dette. Vi forsøker hele tiden å bli bedre, og hvert år kniver vi om å bli best i Finans Norge sin kåring.

Les mer