Spekter

Privatøkonomi på timeplanen

Gjennom vårt skoleprogram besøker vi 10. klassetrinn på ungdomsskolen. I løpet av en skoledag viser vi elevene den økonomiske sammenhengen mellom forbruk, inntekt, utdannelse og drømmer. Vi trener dem i å gjøre egne valg og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Skoleprogrammet gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  Mer om SPEKTER-prosjektet.

Vi besøker ungdomsskolene i Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, Røyken og Hurum. Årlig får 1.500 elever en hel dag med økonomiundervisning fra våre ansatte. Vi deltar også med rådgivning om karrierevalg i den videregående skolen, og i velkomstklasser for ungdom og voksne.

Se film fra skolebesøkene (åpnes i YouTube)

Ønsker din skole mer informasjon om vårt prosjekt?

Kontakt oss

Elev fra tiende klasse

«Jeg viste ikke at det kostet så mye med hus, mat og bil. Takk mamma!»

– Elev i tiende klasse