Privatøkonomi på timeplanen

Nina (16) og andre 10. klassinger får aha-opplevelser om økonomi når Sparebanken Øst kommer på skolebesøk.

Økonomi- og karrierevalgdagen har inspirert meg til å ha høye mål og bli lege, sier Nina Al-Jabbory.

Portrett nina_aljabbory
Nina Al-Jabbory går på Hokksund Ungdomsskole og drømmer om å jobbe med mennesker.

Nina er en av 1.500 skoleelever som har hatt Økonomi og karrierevalg på timeplanen en hel dag dette skoleåret. Skolebesøkene gjennomføres av et team fra Sparebanken Øst i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE).

Vi ønsket å yte et sterkere bidrag til vårt lokalsamfunn gjennom økonomisk bevisstgjøring. Det ville vi gjøre ved å bidra med interne ressurser til undervisning for ungdomsskoleelever. Når vi skulle møte 10. trinn og snakke om emnet privatøkonomi, med temaer som sparing, budsjett og forsikring, var det naturlig å inngå et samarbeid med UE som allerede hadde et flott program å tilby, sier Janne Margy Kristensen i Sparebanken Øst.

Se film fra skolebesøkene (åpnes i YouTube)

Setter opp budsjett

På karrieredagen får elevene en svært god innføring i privatøkonomi. De lærer å sette opp et budsjett for en privathusholdning, noe som skulle vise seg ikke å være så lett som mange av elevene trodde på forhånd.

Til tross for at jeg liker matte, var det vanskelig å sette opp et budsjett. Man må blant annet ta hensyn til hvor stor familie man har. Jo flere barn, desto større hus og mer penger trenger man. Jeg har skjønt nå at jeg ikke bare kan bruke penger på det som er gøy, sier Nina.

Jeg lærte veldig mye av denne temadagen og nå er jeg blitt enda mer sikker på hva jeg vil bli. Jeg har lenge ønsket å jobbe med mennesker og kunne tenke meg å bli sykepleier eller lege. Å bli lege krever høye karakterer, men jeg ser nå at det er mulig. Det gjelder bare å jobbe hardt og være målrettet, sier hun.

Skoleprogrammet innebærer mer enn å sette opp et budsjett. Det skal stimulere elever i 10. klasse til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og vise hvordan valgene vil innvirke på deres personlige økonomi.

Inspirerende

Jeg er ikke i tvil om at elevene lærer veldig mye i løpet av denne dagen, hvor de får en svært god innføring i privatøkonomi. De lærer hva ting koster, det gjøres mange gode refleksjoner underveis og det er lett å se at mange får flere aha-opplevelser i løpet av dagen, sier Janne Margy Kristensen.

Hun melder om gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. – Det er inspirerende for oss å møte alle de flotte skoleelevene. Når man bare får positive tilbakemeldinger, så blir det ekstra gøy å bidra med den kunnskapen vi som bankansatte har.

Ungdommene vi møter, representerer morgendagens kunder. Tilbakemeldingene deres om hvordan de oppfatter banker og finansprodukter er svært verdifulle for oss, og dem skal vi ta med videre i arbeidet med å utvikle fremtidens banktjenester, sier Thomas Grevstad i Sparebanken Øst.

Vi er veldig motiverte og gleder oss til nye skolebesøk etter sommeren, og vi håper også at samarbeidet med Ungt Entreprenørskap vil fortsette i årene som kommer.

Fakta om Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Vi fungerer som en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Gjennom skoleprogrammet gir vi elevene mye kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet, sier rådgiver Laila Vatne i Ungt Entreprenørskap.

Gjennom skoleprogrammet skal elevene lære å tenke over fremtiden, jobb og personlig økonomi. Vi får fantastiske tilbakemeldinger fra elevene etter skolebesøkene. De synes det er moro og lærerikt, sier Laila Vatne.

Å, gudskjelov, nå havner jeg ikke i «Luksusfellen»!