Pensjon

En god pensjonsavtale er viktig. Alle bedrifter er forpliktet til å ha en avtale for sine ansatte.

Du bør derfor velge en avtale dine ansatte vinner på. Rådgiverne våre kan pensjon og hjelper deg å finne riktig sparing og forsikring tilpasset din bedrift og bransje. I samarbeid med Frende Forsikring tilbyr vi pensjon levert av Nordea Liv.

Kontakt meg om pensjon

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon.

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen.

 • Slik fungerer det hos oss
  • Innskuddspensjonen hos Frende er levert av Nordea Liv og lar deg velge sparing innenfor følgende sparesatser:

   • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
   • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

   Du velger selv om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G. Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum.

 • Stadig viktigere som ansattgode
  • Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

   Pengene du sparer investeres i fondspakker. Ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

 • Innskuddsfrihet ved uførhet
  • Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

   Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

 • Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet
  • Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

   Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

   • 3 prosent av lønn inntil 12 G
   • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
   • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

   Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

 • Andre tilleggsdekninger
  • Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør.

Forenkler for deg

Det viktige ajourholdet er enkelt med nettportaler på alle flater.

Med nettløsningen Bedriftsdialogen er det enkelt å holde avtalen oppdatert. Du kan med få klikk melde ansatte inn og ut av avtalen, registrere sykefravær, endre lønn eller stillingsprosent. Du kan også sjekke fakturahistorikken og finne andre nyttige rapporter.

Bedriftsdialogen er selvsagt tilgjengelig for deg på mobil, nettbrett og PC.

Se film om Bedriftsdialogen

Enkelt for dine ansatte

Dine ansatte får tydelig og forståelig oversikt over pensjonen sin – rett på mobilen.

Mange synes pensjon er vanskelig, men det trenger det ikke å være. Med pensjonsappen Boost kan de ansatte enkelt beregne hva som kan bli utbetalt i alderspensjon og følge pensjonskontoens utvikling. De får også oversikt over avtalen sin i folketrygden, opptjent pensjon hos tidligere arbeidsgivere og eventuell egen sparing.
De ansatte får også tilgang til Persondialogen med enkel oversikt på mobil, nettbrett og PC. I Persondialogen er det for eksempel enkelt å endre fondspakker og følge verdiutviklingen.

Last ned pensjonsappen Boost

Kontakt med om pensjon