9. november 2023
Aktuelt

Verdier – et magasin om et lokalmiljø i endring

Virksomheter i endring, bystrategi, spennende prosjekter innen frivillighet og personlig økonomi er noe av det du kan lese om i vårt digitale og analoge magasin «Verdier».

Les artiklene
13. november 2023
Aktuelt

Bærekraft har blitt business

Om det er økonomi, klima eller sosiale forhold som er best egnet til å fyre deg opp og gjøre deg engasjert; nå er bærekraftsmålene med på å styre valgene i enhver bedrift – og de påvirker økonomien. Vi hjelper deg å styre i riktig retning.

Les mer her
15. juni 2023
Bedrift

Viktig om energimerking av bygg

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. Men hva betyr energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette?

Svaret får du her
17. desember 2018

Din lokale bedriftsrådgiver

Vi har tre bedriftskontorer; i Drammen, Eiker/Kongsberg og Oslo. Derfra dekker vi hele det sentrale Østlandsområdet. På våre avdelinger finner du erfarne bedriftsrådgivere som kan hjelpe deg med små og store prosjekter.

Kontakt oss

Kjenn din kunde

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Er du bedriftskunde og har fått beskjed om å svare på noen spørsmål? Da finner du skjema her.

Til skjema