Et bankbygg for fremtiden
– fra utslipp til gevinst

Med gode energitiltak tar man både et samfunnsansvar og sparer penger på drift av næringsbygg. Nå går Sparebanken Øst egne bygg etter i sømmene

EU stiller stadig strengere krav til næringsbygg og de samme kravene treffer Norge. Så er spørsmålet om din bedrift skal være fremoverlent nå eller vente til kravene kommer. Ekspertene er ganske samstemte. Gode energitiltak og reduserte utslipp er en investering, både i kroner og øre og for en mer bærekraftig fremtid. Det er på tide å se energieffektive tiltak som en strategisk investering.

Snakk med oss i banken om finansiering av energitiltak for næringsbygg.

Ta kontakt her Les om oppgraderingslån

Energimerking – et konkret miljøtiltak

Kravene som kommer, er noe næringslivet må ta innover seg. Blant annet fra bankene. Her settes krav til gyldig energimerking av næringsbygg i forbindelse med lån. Da skal ikke Sparebanken Øst være en sinke på veien. Nå tar de selv energieffektive grep på egne bygg.

– Når bankene begynner å stille krav til energimerking av bygg, er det noe med å gå seg selv etter i sømmene. Energimerking er et konkret miljøtiltak som øker bevisstheten om byggets energibruk. Her ser vi helt tydelig effekten av gode energitiltak, forteller Hilde Vartdal Solum, seniorrådgiver bærekraft i Sparebanken Øst.

Hun og avdelingssjef i banken, Gunnar Sanden, befinner seg i Sparebanken Øst sitt kontor i Hokksund. I snart 40 år har bankbygget stått sentralt i bygaten. Gjennom inngangsdøren har generasjoner kommet på besøk for å snakke om lån, sparing, forsikring og egen økonomi. Både private og bedrifter.

Men det må innrømmes – tidens tann har tatt grep. I dag er ikke det 3951 kvm store bygget fra 1985 det mest lønnsomme når det kommer til drift.

Hilde Vartdal Solum, bærekraftansvarlig i Sparebanken Øst og driftsleder i banken, Gunnar Sanden, ser på hvilke energitiltak som vil gi best effekt for kontoret i Hokksund.
Hilde Vartdal Solum, seniorrådgiver bærekraft i Sparebanken Øst og avdelingssjef i banken, Gunnar Sanden, ser på hvilke energitiltak som vil gi best effekt for kontoret i Hokksund.

Energitiltak påvirker strømutgifter

– Det startet med en bekymring for høye energikostnader. Spesielt når strømprisene var på sitt høyeste. Det var bakgrunnen for at vi ønsket å se nærmere på energitiltak for bygget vårt i Hokksund. I tillegg er det viktig at vi er bevisste rundt eget utslipp, og hvordan vi kan bidra til å redusere dette, forteller Sanden.

Det mange kanskje ikke tenker over er at kartlegging av energiforbruk av bygg og å gjøre tiltak for å spare utslipp, kan være en investering for fremtiden.

– Vi byttet ventilasjonsanlegg ved kontoret vårt på Bragernes i juni 2023. Bare på det har vi spart 750 kg CO2-utslipp i løpet av et halvt år. Det er kanskje ikke så mye, men det er konkret. Vi ser betydelig reduksjon i strømregningen, understreker Sanden, og blir supplert av Vartdal Solum:

– Bærekraft kan ofte virke litt svevende og vanskelig å forholde seg til. Effekten av tiltak, som vi ser på Bragernes, gjør det lettere å forstå at dette har noe for seg på veien til det grønne skiftet.

6. februar 2024
Bedrift

Oppgraderingslån for næringseiendom

Oppgraderingslån er  et lån til rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende næringsbygg. Ved å investere i energitiltak, kan du ikke bare redusere miljøpåvirkningen, men også dra nytte av gunstige betingelser.

Les mer

Med Energihuset på laget

For Hokksund-bygget er det ventilasjonsanlegget som er i søkelyset. Her er det rom for forbedring da dette er gammelt og ikke gir ønskelig effekt.

Ventilasjonsanlegget til Hokksund-bygget begynner å bli gammelt. For å redusere strømutgifter og forbedre inneklima, er dette et av tiltakene banken ser på for å redusere utslipp.
Ventilasjonsanlegget til Hokksund-bygget begynner å bli gammelt. For å redusere strømutgifter og forbedre inneklima, er dette et av tiltakene banken ser på for å redusere utslipp.

– Ventilasjonsanlegget har gammel teknologi. Det er dermed vanskelig å bytte deler. Ryker de gale tingene blir det en lang stopp. Det vil vi ikke ha. Om vi planlegger og setter på plass et nytt, som bruker mye mindre energi å drifte, blir det også rimeligere å vedlikeholde. I tillegg bidrar vi til et bedre inneklima. Det er en investering for fremtiden – både for bygget og de ansatte, sier Sanden.

Sparebanken Øst har funnet en verdifull partner i Energihuset. Dette er en etablert bedrift i Drammen som spesialiserer seg på energitiltak og -rådgivning. Bedriften er helt uavhengig – og står derfor fritt til å anbefale tiltak som tilpasses etter bygg. Her ser de på hva som lar seg gjennomføre, er lønnsomt og hvilke grep som er mest effektive.

Energihuset har kartlagt bankbygget i Hokksund. På bordet ligger i dag en rapport som tar for seg dagens tilstand, utslipp og hvilke energitiltak som best reduserer utslipp, basert på byggets premisser og dagens teknologi. På listen står blant annet nytt ventilasjonsanlegg, solcellepanel og en ekstern varmepumpesentral som sammen forbereder inneklimaet, redusere energiforbruk og redusere CO2-avtrykket. Totalt sett kan tiltakene halvere dagens utslipp.

– Vi opplever at bedrifter ikke fokuserer så mye på bærekraft før de må. Med krav om energimerking er det mange som tvinges til å se nærmere på egne utslipp. Vi merker økt etterspørsel etter tjenestene våre på grunn av nye regler og endringene som kommer, men også på grunn av høye priser på strøm, forteller Henning Andersen, rådgiver og partner ved Energihuset. Han var med å starte bedriften for litt over to år siden, som siden har hatt en bratt vekstkurve. I dag utgjør Energihuset 20 ansatte.

Det har vært et godt samarbeid mellom Energihuset og Sparebanken Øst i prosessen med å kartlegge energitiltak for bygget i Hokksund. (f.v) Henrik Knapstad, bedriftsrådgiver i Energihuset, Hilde Vartdal Solum, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Øst, Fredrik Rasmussen, daglig leder i Energihuset og Henning Andersen, rådgiver og partner i Energihuset.
Det har vært et godt samarbeid mellom Energihuset og Sparebanken Øst i prosessen med å kartlegge energitiltak for bygget i Hokksund. (f.v) Henrik Knapstad, bedriftsrådgiver i Energihuset, Hilde Vartdal Solum, seniorrådgiver bærekraft i Sparebanken Øst, Fredrik Rasmussen, daglig leder i Energihuset og Henning Andersen, rådgiver og partner i Energihuset.

Tiden for energitiltak er nå

Det finnes både gode støtteordninger og lån med gunstige betingelser for å gjøre de rette grepene for å redusere utslipp.

I Sparebanken Øst er det etablert eget oppgraderingslån for næringseiendom. Dette er et lån til rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende næringsbygg, med bankens beste betingelser.

Les om oppgraderingslån

– I disse tider kan det lønne seg å ha flere tiltak – slik at besparelsen blir en viss størrelse. Da kvalifiserer man seg også for å søke på konkrete støttetiltak fra Enova. De har gode ordninger for 2024. Hvordan disse støtteordningene er de neste årene, vet vi ikke. For mange bedrifter kan det lønne seg å komme i gang med dette arbeidet nå, sier Vartdal Solum.

Se støttetiltak fra Enova her

De ansatte i Energihuset er tydelige på at å gjøre tiltak som forbedrer energimerkingen to karakterer kan gi netto gevinst etter noen år. Bygget blir mer attraktivt i markedet, både verdien på bygningsmassen og i leiemarkedet.

– Den billigste kilowatten er jo den du ikke bruker. Det å gjøre grep er en investering i bygget, samtidig som man er en del av det viktige grønne skiftet, sier bedriftsrådgiver Henrik Knapstad fra Energihuset.

Så er spørsmålet hvilken rolle din bedrift velger på veien?

– Det å gå fra energimerket F til en C eller D, som reduserer utslipp med 30-50 prosent, så nuller du investeringen din i løpet av få år. Etter det er det netto gevinst. Nå er det rom for å være en bidragsyter og ta grep. Man kan sitte stille til kravene kommer eller man kan være den flinkeste i klassen og starte reisen på å ta samfunnsansvar. Det er i hvert fall ikke noe man taper penger på, understreker Andersen.

Snakk med oss om din bedrift

Som bedriftskunde i Sparebanken Øst møter du en personlig og fleksibel bank for små og mellomstore bedrifter, landbruk, foreninger og lag. Vi har bedriftskontorer i Drammen, Eiker/Kongsberg og Oslo. I våre avdelinger finner du erfarne bedriftsrådgivere som kan hjelpe deg med små og store prosjekter.

Hos oss får du:

  • Direkte kontaktinfo til din personlige rådgiver
  • Fysiske kundemøter
  • En folkelig og forutsigbar bank med lokal tilhørighet

Ta kontakt her

15. juni 2023
Bedrift

Viktig om energimerking av bygg

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. Men hva betyr energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette?

Svaret får du her
6. februar 2024
Bedrift

Grønt næringslån – for nyere næringsbygg

Grønt næringslån er rettet mot nyere næringseiendom og byggeprosjekter som bidrar til bærekraftig utviklingen innenfor byggebransjen. Et finansieringsalternativ som gir ekstra gunstige betingelser dersom bedriftens bygg eller prosjekt oppfyller gitte miljøkrav.

Les mer